Hedra minnet av Raoul Wallenberg

Jag har blivit utnämnd av regeringen att sitta i Nationalkommittén för Raoul Wallenberg 2012. Det är jag mycket glad för. Jag lade förra året en motion, tillsammans med Gustav Blixt, Fredrick Federley och Fredrik Malm, att vi just skulle hedra minnet och göra ett minnesår 2012 för Raoul Wallenberg.

Läs motionen nedan:

Den 4 augusti nästa år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Raoul Wallenberg var den svenske diplomat som räddade tusentals judar undan Förintelsen under sin tid vid den svenska legationen i Budapest. Han var ett av andra världskrigets mest kända svenska offer och svarade genom sin gärning för den kanske främsta svenska insatsen under det fasansfulla andra världskriget. En insats som inte alls fått den uppmärksamhet den förtjänar, åtminstone inte i Sverige.

Raoul Wallenbergs öde är fortfarande till stora delar höljt i dunkel, frågan är om vi någonsin får veta vad som egentligen hände efter januari 1945 då han följde med en sovjetisk eskort från Budapest. Men det vi vet är att Raoul Wallenberg gjorde en heroisk insats för att rädda tusentals, kanske så många som 100 000, judar från Förintelsen. För att hedra hans insats och minnas hans öde borde vi i Sverige under 2012 högtidlighålla Wallenbergs födelsedag och använda tillfället till att berätta om hans gärning.

Vi vill att det sker genom att 2012 blir ett märkesår till minne av Raoul Wallenbergs stora insats och tragiska öde. I samband med ett sådant märkesår finns möjlighet att ytterligare uppmärksamma både Förintelsen och de brott som begåtts under kommunistiska och andra totalitära regimer som Sovjetunionens Gulagsystem, den kinesiska kulturrevolutionen och de röda khmerernas terrorregim i Kambodja.

Vi måste också påminna varandra om att mycket arbete fortfarande återstår för att hävda respekten för mänskliga rättigheter och alla människors rätt till ett värdigt liv. Ett märkesår eller minnesdag till Raoul Wallenberg minne kan också öppna mångas ögon för det som idag kan och måste göras för att hjälpa människor runtom vår värld som får sina mänskliga rättigheter kränkta. Låt oss minnas Raoul Wallenberg och lära av hans exempel.

**********************************

Daniel Schatz skriver artikel om införande av en minnedag, det kommer jag tillsammans med två folkpartister lägga en motion om.

Update:

Demokratiminister Birgitta Ohlsson skriver debattartikel på DN-debatt om vikten av en minnesdag, precis det som vi vill i vår motion.

Var social, dela med dig!
, ,