KD är Alliansens sociala röst

Skriver i Folkan tillsammans med Andreas Sellström och Lotta Jonsson om budgeten.  

Som Alliansens sociala röst har det varit viktigt för oss kristdemokrater att prioritera välfärden och pensionärerna i budgetarbetet. När budgeten nu är presenterad står det klart att Kristdemokraternas arbete också har gett resultat.

Regeringens besked om förbättringar i sjukförsäkringen bygger till mycket stor del på Kristdemokraternas arbete med denna fråga. Förändringarna innebär bland annat att det ska bli ökat utrymme för individuella bedömningar för dem som når den bortre tidsgränsen på 2,5 år. De som bedöms vara så sjuka att det är oskäligt att arbeta ska inte överföras till arbetsförmedlingen utan bli kvar i sjukförsäkringen.

Den ekonomiska tryggheten för de som kallas ”nollklassade” förbättras. Det handlar om dem som lämnar sjukförsäkringen men inte kan få sjukpenning eftersom de saknar tidigare inkomst. Vi inför nu en särskild ersättning för dem vilken motsvarar ungefär vad de hade tidigare och färre kommer därför att behöva söka försörjningsstöd. Vi ökar dessutom statens medel till rehabiliteringsinsatser kraftigt och tillför pengar till Försäkringskassan så att servicekontor kan behållas.

Kristdemokraterna har år efter år drivit frågan om att sänka skatten för pensionärerna och vi har även drivit på för att höja bostadstillägget för de äldre med lägst inkomst. Tre gånger har vi lyckats få igenom skattesänkningar för pensionärerna och i år kan vi infria vårt vallöfte om höjt bostadstillägg. Detta är förstås en mindre reform än en skattesänkning, men för de pensionärer med lägst inkomst är effekten ungefär dubbelt så stor som i den annars föreslagna skattesänkningen.

För oss kristdemokrater är det också av stor vikt att göra förbättringar för de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt.

Läs artikeln här.

Var social, dela med dig!
,