Vi måste se till att äldrevården fungera bättre

Jag blir upprörd över att läsa om vanvård av våra äldreDet senaste uppmärksammade fallen är fruktansvärt, exempelvis att en svårt sjuk man kommer in koppargården och avlider tio dagar senare utan en enda journalanteckning. Vi som jobbar för värdighet och trygghet tar kraftigt avstånd från detta. Det är bra att det finns möjlighet att göra anmälan, lex Sarah men de som har huvudansvaret för verksamheten måste också ta ett huvudansvar och följa sin verksamhet bättre.

Att detta sker har inte enbart med att det är en privat aktör, tyvärr har det skett ett antal vårdskandalar de senaste åren inom såväl offentlig som enskild regi. Vi behöver både stärka beställarkompetensen och upphandlingskompetensen. På samma sätt som en friskola kan få se sitt tillstånd indraget bör en privat aktör som inte gör sitt jobb på ett fullgott sätt få se sig om efter ett nytt uppdrag. Staden behöver bli tuffare som köpare helt enkelt.

Aftonbladet vill nog missförstå kristdemokrater men mening men i detta fall blir det löjligt. Jag talade igår i Aktuellt om civilkuragelag vi drivit länge, jag talade inte bara om de våldsamma situationerna som att ingripa vid misshandel utan att hjälpa en medmänniska som ligger avsvimmad på marken. Men vill man ta saker ur sitt sammanhang så visst. Jag skulle gärna ser mer civilkurage i samhället. Jag tycker som sagt det är bra med lex Sarah och jag tycker vårdpersonalen har ett ansvar att anmäla. Sedan ska en anmälan följas upp och tar inte ägarna ansvar, vare sig ägaren är kommunen eller någon privat aktör så ska det tas under tvångsförvaltning. Att tro detta enbart beror på privatiseringar är att flytta fokus. Gör inte detta till en annan fråga än de problem som finns såväl i privat som offentlig verksamhet. Likaså tror jag på att se över meddelarskyddet för det som jobbar inom vården, hur ska det annars bli möjligt whiselblowers. Bra Alliansregeringen nu väljer gå vidare med detta, något som Socialdemokraterna utrede efter en motion från Vänsterpartiet men sedan sa nej till.

Var social, dela med dig!
, ,