Caroline Szyber

Caroline Szyber header image 2

Vi måste se till att äldrevården fungera bättre

11 november, 2011 · View Comments

Jag blir upprörd över att läsa om vanvård av våra äldreDet senaste uppmärksammade fallen är fruktansvärt, exempelvis att en svårt sjuk man kommer in koppargården och avlider tio dagar senare utan en enda journalanteckning. Vi som jobbar för värdighet och trygghet tar kraftigt avstånd från detta. Det är bra att det finns möjlighet att göra anmälan, lex Sarah men de som har huvudansvaret för verksamheten måste också ta ett huvudansvar och följa sin verksamhet bättre.

Att detta sker har inte enbart med att det är en privat aktör, tyvärr har det skett ett antal vårdskandalar de senaste åren inom såväl offentlig som enskild regi. Vi behöver både stärka beställarkompetensen och upphandlingskompetensen. På samma sätt som en friskola kan få se sitt tillstånd indraget bör en privat aktör som inte gör sitt jobb på ett fullgott sätt få se sig om efter ett nytt uppdrag. Staden behöver bli tuffare som köpare helt enkelt.

Aftonbladet vill nog missförstå kristdemokrater men mening men i detta fall blir det löjligt. Jag talade igår i Aktuellt om civilkuragelag vi drivit länge, jag talade inte bara om de våldsamma situationerna som att ingripa vid misshandel utan att hjälpa en medmänniska som ligger avsvimmad på marken. Men vill man ta saker ur sitt sammanhang så visst. Jag skulle gärna ser mer civilkurage i samhället. Jag tycker som sagt det är bra med lex Sarah och jag tycker vårdpersonalen har ett ansvar att anmäla. Sedan ska en anmälan följas upp och tar inte ägarna ansvar, vare sig ägaren är kommunen eller någon privat aktör så ska det tas under tvångsförvaltning. Att tro detta enbart beror på privatiseringar är att flytta fokus. Gör inte detta till en annan fråga än de problem som finns såväl i privat som offentlig verksamhet. Likaså tror jag på att se över meddelarskyddet för det som jobbar inom vården, hur ska det annars bli möjligt whiselblowers. Bra Alliansregeringen nu väljer gå vidare med detta, något som Socialdemokraterna utrede efter en motion från Vänsterpartiet men sedan sa nej till.

Dela med andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Print
 • email

Taggar: ·····

View Comments so far ↓

 • Hampus Eckerman

  Ni jobbar inte för värdighet. Ni jobbar för privatiseringar så riskkapitalister kan parasitera på våra gamla och sjuka.

 • Anonym

  Jag tror inte detta har med att det är ett privat företag att göra. Jag blir lika uppröd vem som än har ansvar för äldreboenden vare sig det är privat eller kommunala bolag. Om privata missköter sig får man ställa dem under tvångsförvaltning.

 • Boman

  Detta påtalade jag redan för 5 år sedan, på ett kommunalt boende i Stockholm. resultat? utfrusen, ingen anställning och inget betyg på de åren jag var anställd. Blivit bara värre där enligt kvarvarande personal. Ingen ska behöva bo så! Ung eller gammal.

 • Anonym

  Blir bara mer uppröd, ju mer jag hör. Sjukaste arbetsintruktioner jag läst: ”väg blöjan så den väger tillräckligt, annars byt inte”. SJUKT Carema skäms http://www.nyheterna.se/1.2358352/2011/11/11/carema_vager_blojor_i_sparsyfte

 • Jonas

  Kommunalt boende i Stockholm stad är i akutt behov att granskas!!!!
  Samma politik oavset är det privat entreprenör eller kommunens styr!!!!
  Cheferna gör egsakt lika i  kommunal boende och privat regi drivna!!!!!
  Vaknar Sverige, vi som arbetar i kommunal boende(regi) har sett mkt och känt mkt av Caremas politik i kommunen sedan flera år tillbaka.
  Men  kommual boende är heliga och vem vågar komma oanmält till kommunal boende och träffa personal, eller se över hur det ser ut, inspekter????

 • HumanLabRat

  Caroline Szyber, om du på allvar är upprörd över
  hur de äldre blir behandlade så begriper jag inte vad du gör i KD. Ni
  har väl inte gjort någonting för att stödja de svaga i samhället de
  senaste 5 åren? Ni är väl med på utförsäkringarna som utfördes för att
  sänka skatterna för rika? Det är väl ert förslag med att höja högkostnadsskyddet vilket drabbar de fattigaste och sjukaste? Och när ni nu
  ser hur de gamla ligger i sin egen skit till följd av Alliansens
  politik så skyller Maria Larsson på personalen. Jag tar mig för pannan.

  För övrigt så är det märkligt att KD ska sitta i
  regering med tanke på att de inte har 4 % stöd bland väljarna, ni bara
  återuppstår som Jesus självt var fjärde år när ni får stödröster från M.

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2528036/k-g-bergstrom-det-finns-inte-4-procent-akta-kristdemokrater

 • Hampus Eckerman

  Det hela har med vinstintresse att göra. Så länge vinstintresset styr kommer sådant här att ske. Vinstintresse kommer alltid vara drivande gällande privata bolag och beroende på politiska intressen kan det också vara drivande gällande statlig och kommunal verksamhet.

  Sådana missförhållanden som nu, där man tar äldres sängar ifrån dem, var otänkbart tidigare. Inget som tidigare existerade. Det är att ni borgerliga låtit vinstinressena styra som orsakat sådant. Jag tror snarast det är ni som valt denna driftsform som bör ställas inför tvångsförvaltning.

 • Hampus Eckerman

  Skäms själv. Det är ni som är ansvariga för att detta har fått ske.

 • Karin Nordlund

  Jag arbetar på koppargården som undersköterska och jag har arbetat inom äldreomsorgen sedan 1988. Vi som arbetar på koppargården sköter om våra boende på ett i mina ögon ganska gott sätt. Det finns alltid saker som kan bli bättre, men vi är mycket måna om våra boende och arbetar för allas välmåga. I början när Carema tog över koppargården var det mycket som var väldigt rörigt och det var mycket som inte fungerade. Det fattades mycket förrådsvaror som till exempel blöjor, handskar och tvättlappar och samtidigt så införde Carema ett flertal ändringar när det gällde både bemanning och ökat antal arbetsuppgifter. Då var det en del som valde att sluta arbeta på koppargården, bland annat några som har uttalat sig mycket kritiskt i pressen de senaste veckorna. Men det var så situationen såg ut då, nu är den mycket annorlunda! Bemanningen har ökats på och våra gruppchefer har fått ökad budget så att de kan beställa de varor som behövs. Carema satsar mer på aktiviteter för våra boende än vad som gjorts tidigare och de satsar mer på kontaktmannaskapet. När det gäller att vi väger de boendes blöjor så är detta ingen ny företelse. Det kallas att man gör en kvalitetssäkring för att komma fram till vilket inkontinensskydd som passar bäst för den boendes behov. Detta för att man ska behöva byta så sällan som möjligt på natten för att våra boendes sömn ska störas så lite som möjligt. På dagen har man ett tunnare skydd som byts oftare. Jag älskar mitt jobb och trivs bra med Carema och hoppas att Carema får en chans att bättra sig när det gäller bonussystem (en total nyhet för mig) och skatterna.

 • Karin Nordlund

  Jag arbetar på koppargården som undersköterska och jag har arbetat inom äldreomsorgen sedan 1988. Vi som arbetar på koppargården sköter om våra boende på ett i mina ögon ganska gott sätt. Det finns alltid saker som kan bli bättre, men vi är mycket måna om våra boende och arbetar för allas välmåga. I början när Carema tog över koppargården var det mycket som var väldigt rörigt och det var mycket som inte fungerade. Det fattades mycket förrådsvaror som till exempel blöjor, handskar och tvättlappar och samtidigt så införde Carema ett flertal ändringar när det gällde både bemanning och ökat antal arbetsuppgifter. Då var det en del som valde att sluta arbeta på koppargården, bland annat några som har uttalat sig mycket kritiskt i pressen de senaste veckorna. Men det var så situationen såg ut då, nu är den mycket annorlunda! Bemanningen har ökats på och våra gruppchefer har fått ökad budget så att de kan beställa de varor som behövs. Carema satsar mer på aktiviteter för våra boende än vad som gjorts tidigare och de satsar mer på kontaktmannaskapet. När det gäller att vi väger de boendes blöjor så är detta ingen ny företelse. Det kallas att man gör en kvalitetssäkring för att komma fram till vilket inkontinensskydd som passar bäst för den boendes behov. Detta för att man ska behöva byta så sällan som möjligt på natten för att våra boendes sömn ska störas så lite som möjligt. På dagen har man ett tunnare skydd som byts oftare. Jag älskar mitt jobb och trivs bra med Carema och hoppas att Carema får en chans att bättra sig när det gäller bonussystem (en total nyhet för mig) och skatterna.

 • Karin Nordlund

   En  sak som ingen tog upp i dokument inifrån när det gällde mannen med vaskulär demens är att ofta när det gäller dementa som kommer från andra länder så är det vanligt att de glömmer det nya språket, svenskan, och då kan de få stora problemmed kommunikationen med personalen. (Och även dementa svenskar kan ju få problem med att kommunicera med andra människor pga sjukdomen!!) Att komma till en helt främmande miljö med nya människor och kanske en sorts mat som han inte är van vid hemifrån och att dessutom kanske inte kunna kommunicera med folk skulle göra vem som helst jätteorolig…..

 • Anonym

  Ja mer granskning behövs snarast.

 • Anonym

  ansvariga hur? det funkar dåligt då vi behöver ha mer fasta regler och dessa kommer. http://www.svd.se/naringsliv/vardbolagen-far-rakna-med-skarpta-regler_6630946.svd

 • Anonym

  Bonus ock skatter måste ses över, får inte ha vilket vinstsystem som öppnar för olaglig verksamhet. http://www.svd.se/naringsliv/vardbolagen-far-rakna-med-skarpta-regler_6630946.svd kommer bli skarpare regler vilket är bra.

 • Anonym

  tvångsförvaltningen håller jag med om som redskap.

You must log in to post a comment.

blog comments powered by Disqus