Studenterna måste få större trygghet

Jag fortsätter att arbeta för att studenterna ska få en bättre situation. Idag skriver jag på Newsmill.

Det är viktigt att den ekonomiska situationen för studenten inte avskräcker från högre utbildning. Satsningar på utbildningssystemet måste följas upp av satsningar för studenters trygghet. Ett övergripande problem med studiemedelssystemet är att det är dåligt integrerat med övriga delar av trygghetssystemet.

Studietiden kan vara kämpig för studenter med barn. För ensamstående studenter med barn är det extra svårt att få tiden och pengarna att räcka till. Ett stort problem är att SGI, sjukpenninggrundande inkomst, idag är kopplad till studiemedel från CSN. Det gör att om man under en termin inte tar studiemedel från CSN påverkas också föräldrapenningen. Studenter som exempelvis sålt en lägenhet förlorar sitt CSN-stöd och därmed i förlängningen föräldrapeng. Kristdemokraterna anser att studiemedlet och dess samverkan med andra sociala trygghetssystem måste samverka på bättre sätt. Därför har jag i höst motionerat till riksdagen om att det bör utredas hur SGI ska beräknas.

Inkomstbortfallsprincipen, som tillämpas i föräldraförsäkringen, innebär att den som inte hunnit skaffa sig en sjukpenninggrundande inkomst före barnets födelse får en relativt låg ersättning på grundnivå. Det är främst yngre föräldrar som studerar eller av annat skäl inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden som får detta grundbelopp. Kristdemokraterna anser att grundbeloppet i föräldraförsäkringen ska höjas från 180 kr per dag till 250 kronor per dag så att det bättre motsvarar nivån på studiemedlen.

Detta är inte den enda typ av problem du kan drabbas av när det gäller ekonomin. Ett av problemen har uppmärksammats av Andreas Olsson här på Newsmill. Han tar de upp problem som kan bli ett resultat av de förändrade reglerna när det gäller utbetalning av CSN-stöd som utgår från faktiskt uppnådda resultat. Det är en god idé i grunden och effektivt mot fusk men slår också mot andra personer som kan ha bra skäl till att inte alla poäng har tagits. Det kan exempelvis handla om att poäng inte har rapporterats in i rätt tid från skolan. Detta riskerar att göra att människor väldigt snabbt fastnar i en oerhört ekonomiskt trängande situation. Jag anser att de förändrar reglerna behöver följas upp just utifrån dessa aspekter. Vi kan inte vänta oss att studenter lever med stora ekonomiska marginaler och klarar exempelvis åtta veckor utan inkomst.

Läs hela artikeln här. Jag har även skrivit i flera studenttidningar exempelvis Spionen.

Var social, dela med dig!
, ,