Fråga om studentbostäder

I torsdags ställde jag för först gången en fråga till minister på frågestunden. Jag tog tillfället i akt att ställa frågan till bostadsministern Stefan Attefall om studentbostäder.

Anf. 57 CAROLINE SZYBER (KD):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till bostadsminister Stefan Attefall. Vi vet att det råder stor brist på bostäder i hela Sverige, speciellt för unga och studenter. I förra veckan genomförde regeringen en hearing utifrån den kartläggning man gjort där man presenterat hur bostadssituationen för studenter kan förbättras. Där nämndes saker som att det råder brist på mark för byggande av hyresrätter, att det finns en bristande lönsamhet och en stor risk i att bygga hyresrätter och att statliga Akademiska Hus behöver släppa mark närmare campusområden, så att det blir attraktivare att bygga.

Det är bråttom att få fram fler bostäder till studenter.
Min fråga till statsrådet Stefan Attefall är: Hur ska regeringen arbeta vidare i denna viktiga och förhoppningsvis prioriterade fråga?

Anf. 58 Statsrådet STEFAN ATTEFALL (KD
Herr talman! Det är riktigt att vi har en mycket bekymmersam situation för inte minst studenter och ungdomar. Det beror både på en generell bostadsbrist – vi har byggt för lite under nästan 20 års tid – och på att vi har stora ungdomskullar just nu och har fått många fler högskoleplatser under 2000-talet. Vi har också en inflyttning mot storstadsområdena och universitetsorterna. Detta skapar den akuta situation som särskilt utmärker sig i samband med terminsstarterna. Vi tillsatte under hösten en speciell person som har rest runt i landet för att kartlägga vad det är som sitter fast och gör att vi inte bygger mer. Ett klart intryck som vi fått av den resan är att aktörerna måste samverka mycket mer. Jag tänker på bostadsföretag, studentkårer och universitet och även på kommuner och en del statliga myndigheter. Här händer det just nu saker och ting som är mycket positiva. Det finns ett ökat engagemang och en ökad medvetenhet som bådar gott. Vi vill också jobba vidare med regelförenklingar. Jag har även kallat in Akademiska Hus för samtal om hur de kan hjälpa till genom att till exempel tillhandahålla mark både för byggande av permanenta studenthus och för mer tidsbegränsade bygglov. Det är några exempel på vad vi jobbar med.

Anf. 59 CAROLINE SZYBER (KD):
Herr talman! Tack, bostadsministern! Jag har själv förutom i Sverige pluggat utomlands både i San Francisco i USA och i Varanasi i Indien. Vid både de tillfällena fick man samtidigt som sitt antagningsbesked lite olika tips och rekommendationer på hur man skulle kunna skaffa en bostad. Det är väldigt viktigt att man ökar informationen och att det finns en stor öppenhet att hjälpa unga och studenter in på bostadsmarknaden. Här tror jag att det är väldigt viktigt att samverkansdiskussionerna går just från diskussioner till konkreta handlingar och att man börjar kräva större ansvar från kommunpolitiker men också universitet.

Anf. 60 Statsrådet STEFAN ATTEFALL (KD):
Det gavs tidigare möjligheter för lärosätena, universiteten på de större orterna, att kunna också hyra ut studentbostäder genom att blockförhyra eller ge olika typer av garantier. Då blir universiteten själva en aktör och driver på processerna. En del universitet har börjat använda det instrumentet ganska effektivt och kommit en bra bit på vägen. Vi måste titta på hur den tidsbegränsade möjligheten ska hanteras framöver.

Vi har också identifierat att Akademiska Hus många gånger har markreserver. De kanske inte vill släppa ifrån sig marken för evigt eftersom de kanske ser möjlighet till expansion av universitetsområdena och campusområdena. Men här kan exempelvis instrumentet tidsbegränsade bygglov och modulstudentbostäder vara ett sätt att lösa akuta problem.

Vi måste också jobba med att få en bättre fungerande andrahandsmarknad och en generellt sett bättre bostadssituation med hjälp av en långsiktig bostadspolitik.

Var social, dela med dig!
, , ,