Nämndemännen uppe för debatt, igen

 

Igår var det flera tidningar som skrev om nämndemän som blivit dömda för brott. Jag har i flera medier uttalat mig dels hur vi som parti väljer nämndemän och den processen men också vår syn allmänt på nämndemän.

I SvD

– Vår utgångspunkt är att om man begått ett brott och sonat det, då ska man ha rätt till en andra chans, säger Caroline Szyber, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna går längst och vill slopa det nuvarande nämndemannasystemet helt, och i stället införa ett jurysystem där partierna inte är med och bestämmer vilka som ska få kandidera.KD menar att vem som helst ska kunna kandidera till uppdraget, som ska sträcka sig över två år, och att det är domstolarna som ska utse vilka som är bäst lämpade.

– Fler skulle känna att det vore jämnlika som dömer, och inte någon överhöghet, som man kanske kan känna när nämndemännen utsetts av partierna, säger Caroline Szyber.

För mig är det två delar, dels att vi frågar folk när de får förtroendeuppdraget nämndemän om de dömts för brott, mmen andra delen är om de begår brott under tiden de är nämndemän. Det är också den senare som jag ser som problematiskt.

Ekot: Kristdemokraternas Caroline Szyber i Justitieutskottet säger att de kontrollerar om en nämndeman dömts för brott innan partiet utser honom eller henne. Men inte under mandatperioden, något som nu kan komma att förändras:

– Nej, det gör vi inte, och det är möjligt att vi efter det här ändrar våra regler, säger hon.

I Aftonbladet kom också min del med att jag tycker man själv har en upplysningsplikt.

– Det är ett förtroende­uppdrag och då är det upp till personen att berätta om de är anklagade för brott eller står inför en rättsprocess, säger Caroline Szyber (KD).

Var social, dela med dig!