Polisutredning

Skriver debattartikel på Newsmill och har blivit intervjuad av Nyheter24 om hur eventuella brott begågna av polisen ska utredas.

Det pågår en debatt om polisen. Hur ska polisen organiseras för att kunna arbeta så effektivt som möjligt? Vilka verktyg behövs? Hur omfattande ska det polisiära samarbetet vara över gränserna och en rad andra frågor. Det pågår en polisorganisationsutredning som studerar om Polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för att få en effektivare polisverksamhet och vad som i så fall bör förändras.

En viktig fråga i sammanhanget är om Polisen bör fortsätta att vara 21 fristående myndigheter eller om dessa bör slås ihop till en. I slutet av februari fick denna utredning också ett tilläggsuppdrag att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet. Jag hoppas att utredningen kommer fram till att en sådan ska skapas.

Vi måste kunna känna oss trygga med att alla brott utreds korrekt – även om det är en polis som har begått dem. Regeringen har tagit det på allvar och gjort en del förändringar. Internutredningarna har flyttat från länspoliserna till en speciell avdelning inom rikspolisstyrelsen, Polisens internutredningar, IU. Alla anmälningar bedöms av en åklagare. Rikspolisens styrelse har fått en tydligare kontroll och tittar nu på anmälningarna på ett mer systematiskt sätt. Det är ett första steg på rätt väg. De som utreder ska inte sitta i samma hus som de som utreds. Det kommer en utvärdering 2013.

Det regeringen har gjort är bra, men mer kan göras. Därför är det bra att polisorganisationsutredningen har fått detta viktiga tilläggsdirektiv.

Läs hela debattartikeln på Newsmill här.

Från intervju i Nyheter24

Ett av problemen som polisen måste utreda är myndighetens egna granskningar. Många individer litar helt enkelt inte på polisen när de sköter sina utredningar internt, det skapar en grodgrund för missförtroende, konstaterar Szyber.

Vad tror du att utredningen kommer att fastslå?

– Polisorganisationsutredningen fick ett tilläggsdirektiv att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska bland annat polisens verksamhet. En tillsynsmyndighet vore att utveckla systemet åt rätt håll. Polisen måste alltid värnar sitt förtroende hos befolkningen, det rätt centralt.

Läs hela här.

Var social, dela med dig!
,