Media

Jag har alltid sagt att man ska passa på att använda sig av sommartorkan i media för att få ut sitt budskap. Så passar på att skriva artiklar nu. Idag skriver jag med min rikdagskollega Lars-Axel Nordell om vikten av att se över tolkverksamheten på Svt-debatt.

Tolkar som kan använda de rätta termerna vid rättegångar är nödvändiga för rättssäkerheten. På samma sätt kan tolkar avgöra frågan om hälsa och liv när de tjänstgör vid samtalen mellan patient och läkare. Vi måste göra allt för att undvika missförstånd i de här sammanhangen, vare sig det handlar om den tilltalades talan i tingsrätten, om medicinsk rådgivning – eller om den hörselskadades möjligheter att kommunicera i vardagen.

Bristerna och svårigheterna att regionalt möta behoven av tolktjänster leder oss till slutsatsen att staten bör ta ett sammanhållande ansvar genom att en ny gemensam tolkmyndighet bildas som arbetar för att tillgången till tolkning, såväl för utländska språk och teckenspråk. På det sättet blir tillgången densamma oavsett var i landet man bor och en viktig kvalitetshöjning för personer som är i behov av tolktjänster. En statlig utredning har redan föreslagit en sådan myndighet för teckentolkningen.

Vårt förslag underlättas av teknikutvecklingen. Med bildtelefoner öppnas möjligheter för tolkning som tidigare var begränsad till att tolken var geografiskt närvarande. Örebro tolkcentral genomförde förra året över 200 000 tolkuppdrag via bildtelefon för döva, ett antal som ökar varje år. Tolkcentralen är störst i Europa och utför uppdrag för hela landet.

Kristdemokraterna vill se ett samhälle där det inte är hemort, hemspråk eller funktionsnedsättning som avgör vilka förutsättningar vi har. Med ett statligt ansvar för tolkningen till teckenspråk och utländska språk ser vi större möjligheter att säkra en hög kvalitet för människor som behöver den.

Läs hela artikeln här.

Vissa har varit kritiska till att vi föreslår ytterligare en myndighet. Det gör vi inte utan, det vi menar är att detta är en verksamhet som behöver strammas upp och kontrolleras mer. Så kan ingå i någon av de beflintliga myndigheterna. OM nu mot all förmodan förslaget om sammanslagning och nedläggning kommer gå igenom, vilket jag har svårt att tro. Men vid en omorganisering/omfördelning av fokusområden för de olika myndigheterna på sociala området som definitivt kommer ske så borde denna tanke om tolkverksamheten arbetas in på ett bättre sätt.
Vårt förslag mottogs väl! Radio Jönköping följde upp. Å så någon som mest verkar vilja missförstå

Liam Norbergs medverkan i vårt Almedalens seminarium om ungdomsbrottslighet.

Var social, dela med dig!
,