Barnahus kan minska barnens lidande

Skriver tillsammans med Karl Henriksson i Norrteljetidning om vikten av att alla kommuner borde ha ett barnahus.

Ett sätt att arbeta som finns i flera kommuner är barnahus. Tanken med barnahus är att underlätta barns möte med rättsväsendet genom att samla all kompetens på ett och samma ställe så att rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samverkar kring barnet på bästa möjliga sätt. Fokus blir då på barnets behov.

Det är uppenbart att behovet av den här hjälpen är stor. Det finns dessutom anledning att tro att det finns ett mycket stort mörkertal. Vi vill att tillkomsten och utvecklingen av fler barnahus, inte minst utifrån den utvärdering som har gjorts, ska prioriteras mycket högt.

Kristdemokraterna vill att varje kommun i Stockholms län ska finnas med i samverkan kring ett barnahus, så att varje barn som misstänks ha blivit utsatt för våld eller övergrepp ska kunna få snabb och professionell hjälp. För att nå dit måste polisen ha tillräckliga resurser och välja att prioritera barnahusen så ärenden inte blir liggande.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , ,