Situationen i Syrien

Vet inte om det bara är för mig som denna höst gått väldigt fort men helt plötsligt har det blivit kallt och mörkt ute. Redan om en månad är det julafton och jag hoppas alla ni får lite ledig. Under hela hösten har vi nåtts av oroande rapporter från Syrien och läget där är allvarligt. Att det som händer i Syrien är kort sagt en katastrof är alla överens om. Men det är inte många som talar specifikt om konsekvenserna av den uppkomna situationen för den kristna befolkningen i Syrien trots att man kanske dagligen nämner händelserna. Om inte annat så följer i varje fall de flesta medierapporteringen om antalet döda under de senaste dagarnas strider.

Svenska Kommittén för Assyrier (SKA), där jag sitter i styrelensen, nöjer sig inte med att endast följa medierapporteringen och höra lösa diskussioner på sina håll. Organisationen vill nu agera för att väcka uppmärksamhet och förhoppningsvis få den svenska massmedian, svenska politiker och den svenska allmänheten intresserade för vad som håller på och händer de kristna i Syrien.

Jag uttalar mig i Världen idag:

– Många känner sig pressade att välja sida på ett sätt som de helst inte vill göra, säger hon, och betonar att hennes information framför allt gäller den assyriska gruppen.
– Den här minoriteten befinner sig i en mycket besvärlig och knepig situation och vet varken ut eller in, eftersom de inte vet hur deras ställningstagande kan påverka i slutändan. Men de ser på vad som hänt i Irak och oroar sig.

Just nu är enda möjligheterna att lämna landet att antingen ta sig ut genom människosmugglare, eller att ta sig till de uppsamlingsläger som byggts upp i grannländer som Turkiet. Omvärlden, menar Caroline Szyber, borde överväga att på ett mer aktivt sätt hjälpa bland annat utsatta kristna att lämna Syrien. Men hon skulle också önska att fler länder tog efter Sveriges exempel och gav tillfälligt uppehållstillstånd åt alla syrier som flytt landet och tagit sig till Europa.
– Dessa människor har inte blivit sedda i sitt eget land, och får ofta inget stöd när de flytt heller, säger hon.
– Det finns naturligtvis inga enkla recept, men det är viktigt att de kristna känner att omvärlden förstår deras otroligt hopplösa situation.

Vår vice ordförande säger så här:

 ”Tyvärr har vi inget recept i handen som en lösning på problemet. Men vi måste agera och visa att vi inte finner oss i det som håller på och händer med våra bröder och systrar där nere. Läget är helt klart alarmerande. Om man dessutom tänker långsiktigt och ur nationellt perspektiv så är det som händer nu den värsta katastrofen som kan hända för våra politiska organisationers framtida ambitioner. Om ingenting görs idag och omedelbart riskerar Mellanöstern att tömmas på sin kristna befolkning inom loppat av några år kanske. Det minsta vi kan göra är att skapa debatt och diskussioner, skriva till svenska politiker och uppmana dem att ta upp frågan i politiska organ, skriva insändarartiklar till svenska tidningar, ja, kanske till och med en och annan fredlig aktion som väcker uppmärksamhet. Att samla pengar och annan hjälpmedel som stöd åt de drabbade är alltid bra men vi uppnår aldrig en långsiktig lösning om vi inte lyckas få med oss västvärldens politiker med oss. Inom SKA anordnar vi i detta syfte en paneldebatt i samarbete med ABF Stockholm, säger Fehmi Barkarmo, vice ordförande i SKA.”

Tid: måndagen den 3 december 2012 kl. 18.00-20.00

Pats: ABF Huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Medverkande i panelen:

Anders Q Björkman, biträdande kulturchef SvD

Per Jönsson, Utrikespolitiska Institutet

Fredrik Malm, Folkpartiet

Viola  Furubjelke, Broderskapsrörelsen

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges Kristnas Råd.

Moderator: Olle Westberg, rektor Botkyrka Folkhögskola

Var social, dela med dig!