Eget ansvar viktigt i debatten om händelserna i Husby

– Människor har alltid ett ansvar för sina egna handlingar. Hur frustrerad man än är så är det fel att förstöra för andra. Att bränna bilar är minst sagt kontraproduktivt om man vill föra fram sin åsikt.

Det säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (KD) med anledningen av den aktuella debatten i Riksdagen i dag om oroligheter i storstädernas förorter.

– Händelserna förklaras nu på flera olika sätt. Man pratar om polisens agerande, socioekonomi, bostadspolitik och invandring. Det är viktiga aspekter, men de flesta tenderar att missa något väldigt väsentligt. Nämligen det egna ansvaret och föräldrarnas roll. Utan en vuxenvärld som bryr sig och säger ifrån blir det som bilbrännare själva sa i en intervju: betongdjungelns lag får råda.

– På kort sikt måste det naturligtvis bli lugnt i områdena men på längre sikt måste vi också skapa positiva spiraler. Det är viktigt med ett samlat engagemang för skola, bostäder och arbete. Unga människor måste känna en framtidstro. Allt handlar dock inte om vad det offentliga gör. Det civila samhället med engagerade människor, föreningar och företag spelar en avgörande roll. Utan alla vuxna som varit ute och nattvandrat hade nog situationen varit betydligt värre.

Se debatten direkt på www.riksdagen.se

Debatten kommenteras i flera media och jag citeras på flera ställen.

Bl a SvD om en idelogisk debatt, GP, SR, Riksdag och departement, The local, SVTSydsvenskans ledare skriver om vad som är skälen bakom kravallerna, GP ledare där jag citeras, Ttela och flera tidning tog TT: 

Enligt Kristdemokraternas Caroline Szyber har en sak glömts bort i diskussionen:

-Föräldrarollen har helt kommit i skymundan. Vi glömmer inte kampen mot sociala orättvisor, tvärtom, men i arbetet med att förhindra att det händer igen spelar föräldrar och andra vuxna en central roll. Det är viktigt med förebilder, att vi tar ansvar för varandra. 

Update:

Uttalar mig om Husbykommission till Fria tidningen.

Var social, dela med dig!
, ,