Att kunna leva öppet med vem man är

I senaste numret av Inblick inervjuas jag om Migrationsverkets uttalanden om att man ska leva dolt med sin tro eller sexuella läggning.
– När de mänskliga rättigheterna försvagas i ett land är det ofta religiösa minoriteter och hbtq-personer som först börjar behandlas illa. Därför är det allvarligt att migrationsverket skickar tillbaka hbtq-flyktingar och religiösa minoriteter till sina ursprungsländer med motiveringen att de inte behöver visa öppet sin sexuella läggning eller religiösa inriktning, säger riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD).

– Vi kristdemokrater står upp för alla människors lika värde och därmed för deras mänskliga rättigheterna. Alltså de grundläggande rättigheterna till liv, och att få leva det livet i frihet och säkerhet.
– Att få vara den man är och att få leva sitt liv utifrån den livsåskådning man har, är grunden i kristdemokratisk migrations- och asylpolitik. Därför står vi Kristdemokrater också upp för HBT-personers rätt i asylprocessen. Liksom att vi står upp för religiösa minoriteters rättigheter, säger riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) i en kommentar till tidningen Inblick.
Tillsammans med riksdagskollegan Emma Henriksson (KD) hade de en debattartikel inför i tidningen Expressen, mitt under Pride-veckan i Stockholm, där de starkt stryker under vikten av att Sverige måste vara en fristad också för hbtq-flyktingar.

Varningssignaler

– När de mänskliga rättigheterna försvagas i ett land är ofta de första varningssignalerna ökade attacker mot religiösa minoriteter och hbtq-personer. Tittar man historiskt så ser man detta mönster tydligt och flera forskar menar att det är ett lackmuspapper för demokratin i landet och hur långt man kommit vad det gäller de mänskliga rättigheterna, säger Caroline Szyber.
Hon menar att det alltid varit Kristdemokratisk politik att stärka rättigheterna för minoriteter som riskerar förföljelse.
– Under flera år drev Kristdemokraterna frågan om att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skulle ge flyktingstatus, och 2005 infördes en sådan regel. Trots det nekas fortfarande många hbtq-personer skydd i Sverige. Det är något vi inte kan acceptera, säger Caroline.

Förkastligt argument

Hon anser vidare att det argument migrationsverket ibland använder, mot både hbtq-flyktingar och konvertiter till kristen tro, att de inte behöver visa öppet sin religiösa övertygelse eller sexuella läggning, är helt förkastligt.
– Det är helt oacceptabelt när Migrationsverket använder sådana argument för avvisning. Den tro man äger eller den sexuella läggning man har är ju det som gör en till den person man är. Att då uppmana människor att leva sina liv med att dölja detta, visar bara att Migrationsverket inte förstår vad det innebär att vara troende eller HBT-person. Det är en orimlig hållning.
– Ingen ska behöva dölja sin identitet eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd. Det strider mot de mänskliga rättigheterna, poängterar
Szyber med skärpa.
Hon menar att avslag med dessa argument som grund visar på okunskap hos Migrationsverket.
– För att kunna säkerställa att rätt bedömning görs för dem som söker skydd på grund av sin religiösa tro eller sexuella läggning är kompetensen hos dem som gör bedömningarna central.

Kompetenshöjning

Caroline Szyber säger att Migrationsverket. På uppdrag från regeringen, just nu jobbar med att öka sin kompetens för att på ett bättre sätt kunna bedöma dessa båda gruppers asylansökningar.
– Men mycket av den kompetenshöjningen återstår, konstaterar Szyber.
Hon tycker att KD arbetar hårt för att tillförsäkra dessa båda grupper en mer rättssäker asylprocess?
– Vi opinionsbildar genom att skriva debattartiklar, och vi är tydliga när vi är i kontakt med Migrationsverket. För oss är det viktigt att när vi har en lag som säger att förföljelse på grund av kön, sexuell läggning eller religion, ska ge flyktingstatus, då måste myndigheter och domstolar efterleva den.
– Människor som flyr till Sverige för att de förföljs av dessa orsaker, ska kunna få en fristad i vårt land. Därför kommer vi Kristdemokraterna att fortsätta stå upp för dessa grupper.
– Att förstärka rättigheterna för minoriteter som riskerar förföljelse har alltid legat högt på Kristdemokraternas agenda, säger Caroline Szyber.

Läs hela intervjun här.
Var social, dela med dig!
,