Bra att dela lika på barnbidraget

Föräldrar tar i allt större utsträckning gemensamt ansvar för barnets omsorg och försörjning. Barn mår bra av en nära relation till båda sina föräldrar så det är en välkommen utveckling.

Ett jämställt föräldraskap är bra för alla parter och bygger på att mammor och pappor ställs inför samma förväntningar, förtroenden, ansvar och krav för sina barn. Därför har vi Kristdemokrater varit drivande att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna, något som nu blir verklighet. Barnbidraget, som finns för att täcka merkostnaderna i ett hushåll med barn, har av tradition gått till mamman. Det är en liten, men tydlig, signal om att mammor är lite mer föräldrar. Har ett lite större ansvar. Ett delat barnbidrag signalerar i stället att ansvaret för barnen är bådas.

Valfriheten ska finnas för de föräldrar som är överens att låta den ena föräldern även i fortsättningen få hela barnbidraget.

Men när föräldrarna delar ansvaret för barnet och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna så ska de ha samma rätt till barnbidraget. Det ger föräldrar ett tydligt besked, ni har samma rättigheter och samma skyldigheter.

Ni är lika mycket föräldrar!

Skriver tillsammans med Emma Henriksson i Mitt I Botkyrka/Salem.

Var social, dela med dig!
, , ,