Ge HBTQ-flyktingar skydd i Sverige

Igår skrev Emma Hneriksson och jag i Expressen om HBT-flyktingar.

Hbtq-flyktingar som riskerar förföljelse i sitt hemland har ofta svårt att få asyl i Sverige. Det är väldigt svårt att förstå, och än mer att acceptera, när vi i lagen klart och tydligt slår fast att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska ge flyktingstatus. Nu behöver vi granska hur lagen tillämpas och varför så många hbtq-flyktingar får avslag på sin asylsökan.

Att förstärka rättigheterna för minoriteter som riskerar förföljelse har alltid varit högt upp på Kristdemokraternas agenda. Under flera år drev Kristdemokraterna frågan om att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skulle ge flyktingstatus, och under 2005 genomfördes en sådan förändring. Trots det nekas fortfarande många hbtq-personer skydd i Sverige.

Migrationsverket motiverar ofta avslagen med att en person kan leva dold i sitt hemland utan att någon behöver få veta personens sexuella läggning eller könsidentitet. Det är en orimlig hållning. Ingen ska behöva dölja sin identitet eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd. Det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Avslag kan också ha sin grund i okunskap. För att kunna säkerställa att rätt bedömning görs för dem som söker skydd på grund av sin religiösa tro eller sin sexuella läggning är kompetensen hos dem som gör bedömningarna central. När de mänskliga rättigheterna försvagas i ett land, så är ofta den första varningssignalen ökade attacker mot just religiösa minoriteter och hbtq-personer. Situationen för de två grupperna ger också ofta en god indikation på hur det är ställt med de mänskliga rättigheterna i ett land generellt. Efter regeringsuppdrag arbetar migrationsverket med att utöka kompetensen på båda dessa områden. Men mer arbete återstår.

Kristdemokraterna vill även att man granskar migrationsverkets rutiner för att säkerställa att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ger flyktingstatus i enlighet med lagstiftningens intentioner. Någon granskning har dock inte gjorts av huruvida den nya lagstiftningen har förbättrat möjligheterna att få uppehållstillstånd för dem som riskerat förföljelse på någon av dessa grunder. Inget fall där den asylsökande har åberopat förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl har heller tagits upp av migrationsöverdomstolen. Domstolen har alltså hittills inte agerat i sin roll som praxisbildande instans inom detta område.

Mänskliga rättigheter, de grundläggande rättigheterna till liv och att få leva det livet i säkerhet, att få leva det i frihet, att få vara den man är och att få leva sitt liv utifrån den livsåskådning som man har, är grunden i kristdemokratisk migrations- och asylpolitik. Vårt ansvar för våra medmänniskor är utgångspunkten i all politik vi driver. Därför arbetar Kristdemokraterna för en generös, human och rättssäker flyktingpolitik. Vi anser att alla som tar sig över den svenska gränsen har rätt att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess. Denna grundhållning är förenlig med vår uppslutning kring en reglerad invandring.

När vi har en lag som säger att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska ge flyktingstatus måste vi se till att den efterlevs. Om lagstiftningen är otydlig behöver den förtydligas. Människor som flyr till Sverige för att de förföljs på grund av kön eller sexuell läggning ska kunna få en fristad i vårt land. Därför kommer Kristdemokraterna fortsätta stå upp för att stärka rättigheterna för dem som riskerar förföljelse – oavsett kön, sexuell läggning, tro eller nationalitet.

Läs hela artikeln här.

Bra debatt om asylpolitik igår. Migrationsverket var inte glada för min artikel i Expressen idag. Framkom tydligt i debatten i em. Jag tycker fortfarande de har mkt kvar att göra. Är fortfarande ett lotteri för många HBT-personer. Steg har tagits av Migrationsverket men när två liknade fall behandlas olika. Sen har även vi politiker en egen hemläxa att göra. Att övermigrationsdomstolen inte tagit upp ett fall om förföljelse pga sexuell läggning är inte heller bra. Även Migrationsdomstolarna tar upp få. Domstolen har alltså hittills inte agerat i sin roll som praxisbildande instans inom detta område. De borde också ha varit med i debatten.
UNT ledare skriver också om frågan och vår artikel, läs här.
Var social, dela med dig!
,