EU bör fokusera på rätt saker

Jag är inte bara riksdagskanditat utan står också på plats 10 på listan till Europaparlamentet. Inte för att jag tror att vi får 10 platser men om så blir det Bryssel! 😉 Jag är i vart fall redo för att kampanja och lägger redan nu upp artiklar, kampanjer, debatter mm under #kryssaszyber

I veckan kom min personvalsfolder. Flera efterfrågade vad jag skrev i den då texten var så liten på bilderna jag lade ut så här kommer det. Följ även kampanjen här på bloggen. Första valdebatten blir nästa vecka då med fokus på brottsoffer ur ett internationellt perspektiv.

Mitt mål i EU: Ett EU som fokuserar på rätt saker och där alla medlemsländer tar sitt ansvar.

Att jobba tillsammans med gemensamma frågor är en styrka. Beslut ska dock fattas på rätt nivå. Jag vill vara en tydlig röst mot politiska pekpinnar. Jag vill arbeta för ett framtida EU som står för frihet, trygghet och rättvisa. De öppna gränserna för med sig många goda saker. Men det finns en baksida. Även brottslighet och kriminalitet rör sig lättare mellan länder och därför måste vi jobba tillsammans inom unionen.

Många människor flyr från krig, förföljelse och förtryck och söker skydd i Europa. EU ska med en stark röst i världen, stå upp för människovärdet, mänskliga rättigheter och demokrati. Alla länder i Europa har också ett ansvar att hjälpa människor på flykt.

Ett fokuserat EU – EU ger oss möjlighet att möta gemensamma utmaningar. Men det krävs att unionen fokuserar på rätt saker och att alla medlemsländer tar sitt ansvar.

Vi behöver ett EU som enat tar sig an de stora utmaningarna. Med EU är vi en stark aktör för fred, demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Tillsammans kan vi bekämpa människosmuggling, internationell brottslighet och terrorism.

Tillsammans måste vi ta krafttag för miljön, och ta gemensamt ansvar för klimatmål. Vi skapar bättre villkor för handel, företagande och fler jobb, genom att stärka EU:s inre marknad. Ett öppet Europa i kombination med tydliga krav på medlemsländerna att genomföra nödvändiga ekonomiska reformer. Samarbetet lägger grunden för en hållbar tillväxt byggd på en öppen ekonomi med socialt ansvarstagande. Dessa gemensamma utmaningar ska stå i fokus för EU. Det är rätt agenda för Europa.

Kort sagt – Rätt agenda i Bryssel.

Var social, dela med dig!
, ,