Polisen – stor fråga i första valdebatten

Detta supervalår är redan igång. Jag svarar på otroligt många enkäter och intervjuer om vår politik, främst rättspolitiken. Och just rättspolitiken skiljer sig mellan partierna speciellt bland de Rödgröna. Intervju med talespersonerna i Ordfront.

Förra veckan ordnade också Dagens juridik/Blendow group den första valdebatten – vad händer i juridiken efter valet?  Debatten kan ni se här.

Det blev väldigt mycket media på ett av uttalanden. Hann inte utveckla men det jag menar med från golv till tak är att förutsättningarna är fel. Fel uppgifter, fel fokus och ibland fel personer. Fel fokus beror till viss del på oss politiker och därav stor del av självkritik också. Och datorsystemet är ju katastof, det kan ju inte vara meningen det ska ta en halv dag att göra en rapport. Jag träffar hel del poliser och det är därifrån jag fått denna bild. Många säger de inte gör vad de vill och borde i sin yrkesroll. Det var därför jag nämnde även golvet. Poliser är en yrkeskår jag har största respekten för. Några poliser har hört av sig och vi har haft bra samtal. Jag är ledsen att det blev negativt och poliser förtjänar beröm. Jag är oroad över det polishat som börjar sprida sig. Förtroendet för polisen är starkt men kan bli ännu bättre. Och det sker inte genom att enbart klaga.

Jag hoppas mycket på den kommande omorgansationen men allt kommer inte lösas i och med den. Polisen står inför sin störta omorganisering hittills. Det kommer att innebära en organisation som är väl avvägd när det gäller kravet på att polisen ska vara synlig och tillgänglig i hela landet och som ger polisen möjlighet att omfördela resurser där de behövs mest. Polisen måste jobba på att bli mer synlig för medborgarna och jobba med bemötande frågor. En mängd saker skulle också kunna förbättras inom polisorganisationen. Ledarskapet måste förbättras, organisationen användas mer effektivt, fler måste frigöras från pappersuppgifter och arbeta närmare medborgaren. Polisen måste också bli bättre på att ta egna initiativ.

Jag tror också det är viktigt att polisen får fokusera på sina kärnuppgifter såsom att förhindra och utreda brott, för mig är det viktigt att polisens resurser prioriteras för detta ändamål. Uppgifter såsom utfärda pass, köra frihetsberövade för att nämna några skulle kunna göras av andra.   

En närvarande och synlig polis ger trygghet hos medborgarna. Det är polisen som upprätthåller den ordning som är helt avgörande för vår frihet. Polisen är den del av vårt rättsamhälle som är allra närmast medborgarna. Skulle förtroendet för polisen svikta, börjar medborgarna tvivla på om polisen kan hjälpa den dag man blir utsatt för brott, om korruption och maktmissbruk skulle få fäste – då förlorar vi något mycket centralt för varje gott samhälle. Känslan av trygget. Och av rättvisa.

Det pågår en debatt om polisen i media, ute i landet men också här i riksdagen. Debatten handlar om alltifrån polisens organisation till arbetet mot vissa typer av brott. Hur ska polisen organiseras för att kunna arbeta så effektivt som möjligt? Vilka verktyg behövs? Hur kan ledarskapet förbättras? Hur kan vi få en polis som är mer närvarande?

De stora utmaningar som polisen står inför är den gränsöverskridande brottslighet, terrorism, ekonomisk brottslighet, mc-relaterad brottslighet och ungdomsbrottslighet för att nämna några utmaningar.  

Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt utreda och beivra brott. Alliansen har ökat antalet poliser. Det är bra!

Kristdemokraterna anser att det måste finnas civilanställd personal i tillräcklig omfattning. Polisens speciella kompetens måste tas till vara ute på gator och torg, i den verklighet där brotten begås. De får inte fastna i byråkrati inne på kontoret, vid skrivbordet. Polisen måste synas. Vara närvarande – närmare medborgarna.

Arbetet ska vidare organiseras så att tillgången på poliser är störst vid tidpunkter och på platser då erfarenhet och statistik visar att brottsligheten kan förväntas vara som mest omfattande. I Stockholm har vi sedan några år mobila polisstationer på Stureplan och på Medborgarplatsen, platser som tidigare tidvis varit stökiga. Det har gett bra resultat.

Att vi får en mer synlig polis som genom sin närvaro skapar trygghet bland medborgarna och som kan förebygga brott och framför allt ingripa snabbare när brott begås är det som är det avgörande. Förtroende skapas i mötet och det informella samtalet mellan allmänhet och polis. Därför är det just synligheten som är avgörande för att öka människors trygghet. Känslan av trygghet är viktig i ett samhälle. Man ska möta polisen ofta – på gatan, i skolan, på fritidsgården, i centrum och utanför restaurangen. Då känner man sig trygg.

Jag hoppas att vi inom en snar framtid får se fler patrullerande poliser som ger medborgarna större tillgänglighet och bidrar till en mer personlig kontakt. Flickor och kvinnor ska inte berövas rätten att vistas utomhus av rädsla för övergrepp. Unga killar och män ska kunna vistas på gator och torg utan att bli nedslagna och få sina mobiltelefoner stulna. Barnfamiljer ska kunna lämna sitt hus under semestern utan att få huset länsat av internationella ligor. Och våra äldre ska inte behöva oroa sig för stöld och rån.

Var social, dela med dig!
,