Bönderna ska få betalt för knorren!

image

Kampanjar och stått i valstugan hel del. Kom gärna förbi ställ dina frågor och ställ knorren på grisen!

Skriver med Ebba Busch att bönderna måste få betalt för knorren!

Andra EU-länders fusk med djurhållning inom grisnäringen är på väg att slå ut svensk grisproduktion. De stora skillnaderna i djurhållning snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna vilket nu hotar hela den svenska grisnäringen samtidigt som det drabbar djuren och försämrar kvalitén på vår mat.

Av allt importerat griskött till Sverige står Danmark för 38 procent och Tyskland för 34 procent. Den svenska självförsörjningsgraden av griskött var 2012 nere på 68 procent vilket är den lägsta sedan 1994.

På Hjälsta gård i Enköpings kommuns finns 3 100 grisar. En jämförbar gård i Danmark kan istället ha uppemot 5 000 grisar – 60 procent fler djur på samma yta. Trängsel och brist på en naturlig miljö med halm och strö för grisarna att böka runt i stressar grisarna att tugga på varandras svansar. Lösningen utanför Sverige är att kupera knorrarna. Samtliga svenska grisar har knorren kvar. Motsvarande siffra i Danmark och Tyskland är 0,8 procent.
Rutinmässig kupering av knorrarna har varit förbjuden inom EU sedan 2001. Trots detta är det idag enbart Sverige, Finland och Litauen som enligt EU:s kontrollmyndighet för livsmedel avstår från svanskuperingen.

Den bristande djurhållningen driver fram ett behov av ständig antibiotikatillförsel till djuren, en utveckling som riskerar att leda till ökad antibiotikaresistens. WHO varnar för att antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Enligt EU-kommissionen dör 25 000 människor årligen till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Det är allvarligt att EU-kommissionen, som har till uppgift att säkra att alla medlemsländer följer reglerna, tycks stå och titta på utan att agera. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har skrivit ett brev till EU-kommissionen och krävt att regelverket inom EU ska respekteras och bett dem utreda hur utbrett fusket är. Vi välkomnar initiativet men det är inte tillräckligt.
Sverige bör kräva av EU-kommissionen att de omedelbart agerar för att säkra lika konkurrensvillkor. Det ska inte längre vara lönsamt att fuska med djurhållningen och kvalitén. Kommissionen bör därför använda möjligheten att utdöma viten till länder som fuskar.
Den snedvridna konkurrensen för grisuppfödning inom EU är ett exempel på vad som händer när en av EU:s huvuduppgifter – att skapa en inre marknad med fungerande konkurrens – inte ges tillräckligt med uppmärksamhet utan dribblas bort i EU-beslut om snus och föräldraledighet – frågor som borde vara nationella.

Vi kristdemokrater kommer att vara en kraft för ett reformerat EU där rätt beslut tas på rätt nivå. Vi kommer i EU-parlamentet agera för schyst konkurrens, god djurhållning och bra kvalitet på maten. Det är dags för svenska bönder att få betalt för knorren.

Var social, dela med dig!
,