Reformerad kriminalvårdspolitik

Vi har försökt tänka nytt och vända på alla stenarna. Kriminalvården diskuteras tyvärr lite och få verkar vilja förändra något. Vi hade ett fokus på att det brottsförebyggande arbete måste öka inom kriminalvården, större fokus på behandling och förberedelse för livet efter.

Förslaget om att internet ska betala hyra har debatterats en del, framförallt har många haft funderingar och istället för att ställa frågor har de dragit egna slutsatser utav en väldigt kort intervju i Ekot.

Begreppet ”lyxfällanlivet” kommer från fd interner själva. Som också säger att det är en av de största riskerna för återfall, nämligen att de inte lärt sig spara och tänka ekonomiskt utan tidigare begick de brott för ”snabba cash” och när de sedan vill bryta med denna livsstil ex då de åkt in i fängelset så vill de gärna ha hjälp att spara ihop en grundplåt och lära sig betala för saker reda där inne.  

 Fängelserna är idag en plats som skiljer sig starkt från det samhälle som brottslingen ska återanpassas till. Detta försvårar en återanpassning till samhället. Samhällets viktigaste beståndsdelar bör därför ta ett steg in i fängelserna.
Fångarnas arbete bör i högre grad bli en del av det ordinarie näringslivet. Marknadsmässiga löner bör införas, som ett led i att öka meningsfullheten i sysselsättningen och samtidigt skapa möjligheter för de intagna att betala skadestånd samt att vänja sig vid att sköta sin privatekonomi utan brottsinkomster. Den intagne bör också betala hyra för vistelsen i fängelset. Syftet är att den intagne i största möjliga mån ska anpassas till de skyldigheter och rättigheter som gäller utanför fängelsemurarna.
I största möjliga utsträckning bör ekonomin i fängelserna hållas inom ramarna för EU:s konkurrenslagstiftning.

Läs mer SR, Fastighetstidningen, DN, Altid, BT-ledarblogg.

Var social, dela med dig!
,