Almedalen – Kristdemokraternasdag

almedal

Kom hem för några dagar sen efter några intensiva dagar i Almedalen.
Gillar @LerniaAB intiativ #nitalarommig http://www.lernia.se/nitalarommig/ så är det väljarna som avgör valet inte på plats. I år vart det rekordmånga i Almedalen; många politiker, intresseorganisationer, lobbyister, journalister – som sagt väldigt mycket folk.

Förutom tal från Göran Hägglund var mina höjdpunkter i Almedalen på måndagen; debatt i Epstein/Nordegren och deras politiska tombola. Fick debattera förstatligande av skolan samt migrationspolitik. Bästa som skrivits om skolan på länge, instämmer, sluta svartmåla skolan. Debatt om morgondagens säkerhet hos Skydd & Säkerhet läs mer om debatten debatten här. Spelar in podd om ledarskap med bland annat Jenny Madestam och Löfbergs VD Lars Appelqvist. Politisk snack skriver såhär: Ett spännande möte mellan Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson och Löfbergs Lilas vd. Titta! Jag tyckte det blev ett intressant samtal om ledarska i politiken och näringslivet och blev ett bra samtal med näringsliv och politiken.

Skrev också med Désirée Pethurs om att könsstympning måste sluta, skriver om förslaget hälsointyg för att ge unga flickor bättre skydd i Aftonbladet.
Nyheten härförleden om att ett 60-tal könsstympade flickor upptäckts i Norrköping chockar, i Sverige såväl som i resten av världen. Hälften av dem, 30 elever, kom från en och samma skola. I den skola där 30 elever hittades, så hade 28 utsatts för den grövsta formen av könsstympning, då klitoris, inre och yttre blygdläppar skärs bort och underlivet sedan sys ihop. Vi måste nu mer aktivt agera till skydd för alla flickor som riskerar att bli utsatta för dessa vidriga ingrepp!

Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig sedvänja som ger flickor men för livet. Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över, enligt UNICEF. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2 000 år, före både kristendomen och islams utbredning, och det finns ingen religiös skrift som påbjuder detta.

Den har förmodligen sitt ursprung i Egypten, och spreds sedan via handelsvägar. Men framförallt har den fått fäste som del av ett patriarkalt samhällssystem där kvinnan är underställd mannen och där kvinnas sexualitet ska kontrolleras.

Kristdemokraterna har länge kämpat för att denna sedvänja helt ska försvinna i det svenska samhället, men är också angelägen om att frågan fortsätter att hållas högt på agendan i det internationella arbetet. Arbetet för att radera ut könsstympning måste ske i Sverige såväl som parallellt i de länder där denna sedvänja praktiseras. Vi har som ledande biståndsnation möjlighet att påverka genom våra insatser i utvecklingsländerna. Vi kan stödja informations- och utbildningsprojekt för exempelvis barnmorskor som kan lära ut risker med sedvänjan.

Men vi bör också väcka opinion mot detta. Enligt experter skulle sedvänjan med kvinnlig könsstympning kunna avskaffas inom loppet av en generation med rätt engagemang och stöd. Nuvarande lag skärptes 1999 och för könsstympning anges ett straff på mellan två och fyra års fängelse vare sig ingreppet sker här i Sverige, eller om det utförs utanför Sverige. Det är bra, men mer behöver göras i förebyggande syfte.

Både förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart i Sverige. Icke desto mindre sker det om och om igen i vårt land. Under sommarlovet är tiden då dessa ingrepp ofta utförs, då barn åker på hemmasemestrar med sina föräldrar. Många flickor är alltså i riskzonen för att utsättas för denna brutala sedvänja nu i sommar.

För att undvika att svenska flickor utsätts för könsstympning anser vi kristdemokrater att vi behöver pröva att enligt fransk modell införa ett hälsointyg. Hälsointyget, eller skyddsbrevet om man så vill, ska kunna tas med till hemlandet vid resa, och ska tydligt visa att könsstympning är förbjudet enligt svensk lag.

Intyget ska också visa att föräldrarna har ansvaret för flickan och således kan dömas enligt svensk lag även om könsstympning sker i annat land än Sverige. Med vetskap om detta är släkten mindre benägen att trycka på för könsstympning om föräldrarna görs till brottslingar i Sverige. Intyget bör sedan kunna utfärdas av barnavårdscentralen för barn upp till sex års ålder och därefter av skolhälsovården.

I väntan på att vi fått bort könsstympning från våra samhällen, måste vi agera till skydd för de flickor som lever i Sverige och som i sommartider riskerar att utsättas för könsstympning i sina andra hemländer. Bättre information till skolpersonal, vårdcentraler och myndighetspersonal om företeelsen måste dessutom erbjudas för att de ska kunna hjälpa utsatta flickor.

Var social, dela med dig!
, , , ,