Dag 3 – med på hetastelistan

ängelen

Många bra möten i Almedalen ett av de trevligaste med Elisa, också känd som Ängeln på Manskillnadsgatan http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Elise_Lindqvist

partiledare

På onsdagen hängde regnet i luften dag halva dagen men vad gjorde det när jag slog upp Expressens hetaste lista och Niklas Svensson utsett mig till blivande partiledare!

Onsdagen bestod av EU-debatt hos MR-fonden, debatterade framtidens polis hos Polisförbundet och hade sen debatt tiggeri & människohandel.

Hur mår polisen? Var rubiken på Polisförbundets seminarium. Bland annat Blåljus skriver om debatten även om det var väldigt kort och jag känner fler resonemang kunde varit med. Centerns representant i debatten Christian Ottosson har bloggat om den.

Jag hade gärna velat tala mer om min syn på den nya polisorganisationen. Jag ser den inte som lösningen på alla problem men en möjlighet. Även polisens brottsförebyggande arbete är viktigt. Kristdemokraterna har ett tydligt fokus på polissatsningar för att säkra det brottsförebyggande arbetet även inom polisen. Med fler poliser på plats kan det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas. Det är viktigt att polisen har tid och möjlighet att möta och samtala med ungdomar ute på skolor och på stan. Med en ökad närhet mellan polis och medborgare ökar tryggheten i samhället.

Det finns en stor förändringspotential inom polisen och det visar också en rapport som Riksrevisionen tagit fram. Alliansregeringen har också i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen för 2011 poängterat vikten av det brottsförebyggande arbete såväl för polisen själva som i samverkan med andra samhällsaktörer.

Över huvud taget behöver brottsförebyggande och brottsutredande insatser bli mer lokalt anpassade, anser vi i Kristdemokraterna. När lokala handlingsplaner för det brottsförebyggande arbetet tas fram efterlyser polisen ofta en dialog med det övriga samhället, inte minst med lokala politiker. För att det samarbetet ska fungera är det viktigt att man har en gemensam problembild. Vilka områden är mest brottsbelastade? Var ska en ny polisstation hamna? Var och när behövs särskilda punktinsatser från polisens sida? Hur kan brottsoffer och vittnen bäst stödjas? Hur kan ideella organisationer och volontärer dras in i arbetet på ett bättre sätt? Och hur ska polisens tillgänglighet och möjlighet att utreda brott bli bättre?

Alla dessa frågor måste det tas ett helhetsgrepp på och med input från samhällets alla aktörer om vi ska komma till rätta med brottsligheten på ett bättre sätt. Det är ett arbete som pågår på vissa håll, men det behöver utvecklas betydligt mer.

Blev intervjuad kort av Liv och Rätt där jag sammanfattar vad jag tog upp i debatten om sexköps, människohandel och tiggeri – inte till salu.
I debatten om tiggeri och människohandel lyfte jag sexköpslagen. Den visar på att det inte är okej att människor är ett objekt vars kroppar finns till försäljning och att det behövs en attitydförändring i detta synsätt vilket också påverkar hur vi ser på brott om människohandel etc. Vi vill gärna exportera den. Människohandel för sexuella ändamål är en modern form av slavhandel, vilket måste betraktas som fullständigt oförenligt med Kristdemokratisk ideologi och människosyn. Med falska
förhoppningar lockas miljontals kvinnor och män in en slavliknande tillvaro som präglas av hot och våld, samt psykisk och fysisk misär. Att tvingas ha sex mot betalning är inte ett vanligt jobb, om lärare eller undersköterska. Att tvingas sälja sin kropp för pengar är en tragedi.

Människohandel för sexuella ändamål utgör idag den mest lukrativa brottsverksamheten efter handeln med vapen och narkotika, men till skillnad från dessa andra former av handel kan kvinnor säljas om och om igen, till allt högre priser. Brottets transnationella karaktär har gjort att människohandel för sexuella ändamål idag är ett växande problem runtom i världen. I de flesta länderna har man därför förbjudit och infört åtgärder mot människohandel. Samtidigt är prostitution fortfarande tillåtet i de flesta länder. Många av de rättssystem som reglerar prostitutionen skuldbelägger den prostituerade eller hallicken. Sverige är ett av få länder som ställer köparna till svars.

Människohandel för sexuella ändamål kan inte bekämpas effektivt om man samtidigt uppmuntrar en prostitutionsmarknad. En sådan marknad ger människohandlare möjlighet att
tjäna stora summor genom att kvinnor behandlas likt varor som utnyttjas och säljs om och om igen Till skillnad från andra länder har Sverige inte drabbats av samma explosionsartade utveckling av människohandel som våra grannländer, inte minst tack vare sexköpslagen som redan 1999 slog fast att det i Sverige skulle vara olagligt att köpa sexuella tjänster av en person. Trots den svenska sexköpslagen har Sverige inte varit förskonat från att utgöra såväl transit- som destinationsland för de hundratals utländska kvinnor som människohandlare säljer till svenska män varje år Det återstår fortfarande mycket att göra för att förbättra situationen för de
hundratals kvinnor och flickor som hamnat i människohandlarnas makt i Sverige. Främst handlar det om förebyggande åtgärder för att Sverige inte ska betraktas som ett land där det är möjligt eller lönsamt att bedriva människohandel. Vidare behövs också åtgärder gällande straffsatser, lagens tydlighet, beviskravens formulering, kvinnornas utsatthet och omhändertagande.

Resultat från en av de många enkäter jag svarat på.

Var social, dela med dig!