Förbjuda tiggeri som att förbjuda fattigdom

På förekommen anledning: att förbjuda tiggeri är som att förbjuda fattigdom läs Ebba Busch Thor och min artikel från i våras. I EP-valet var det en stor fråga men jag hade hoppats att kandidater inte skule bli så populistiska att de säger detta.

Vi ser allt oftare tiggare på våra gator. De har funnits i storstäderna i ganska många år, men inte i den omfattning som vi ser idag. Att fenomenet är så spritt ute i landet är något helt nytt. Dessa människor lever i svår fattigdom i sina hemländer vilka ofta är Rumänien och Bulgarien. Många av dem är romer som är utsatta för djup diskriminering vilket många gånger gör det helt omöjligt att få ett arbete vilket skapar utanförskap och isolering. Rumänien ska ha erkännande för det tuffa arbete de gjort med att klara sig genom finanskrisen på egna ben utan stöd från EU. Men faktum kvarstår att den rumänska regeringen inte lyckats förbättra situationen för de fattigaste medborgarna.

I den svenska debatten har förslag om ett tiggeriförbud lyfts fram, något som vi kristdemokrater tror är helt fel väg att gå. Det är dels principiellt felaktigt eftersom det aldrig kan vara förbjudet att be om hjälp eller att hjälpa. Dessutom löser inte ett tiggeriförbud problemet, nämligen fattigdomen.

Jag har även fått frågor på om Kristdemokraterna vill utreda organiserat tiggeri. Vi ser inget behov av att utreda frågan. Om människor utnyttjas för tiggeri så att det handlar om människohandel så är detta redan brottsligt. Om det däremot handlar om människor som frivilligt tigger men organiserar sig vad gäller till exempel resa ser vi inte skäl att kriminalisera detta.

Var social, dela med dig!