Minska barngruppernas storlek i fritids och förskola

Barngrupperna på fritids har över landet vuxit kraftigt från i snitt 18 barn i början av 1980-talet till 40 barn år 2013. Det är en oroande utveckling som enligt Skolverket riskerar barnens trygghet. Kristdemokraterna har tidigare presenterat förslag för att minska storleken på småbarnsgrupperna i förskolan. Nu går vi vidare med ett konkret förslag för mindre grupper även på fritids. Båda förslagen finansieras genom en kombination av insatser från föräldrar, kommuner och staten.

Vi vill minska gruppstorlekarna inom fritids genom att höja maxtaxan med 100 kr för första barnet, 67 kr för andra barnet och 33 kr för det tredje. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa ska kommun bidra med en krona och staten med två. Denna modell, som vi även vill använda för förskolan, berör endast hushåll med inkomster över 42 000 kronor per månad. Vi vill även sätta ett tak på max 12 barn i småbarnsgrupperna.

Barn har behov av en lugn och trygg miljö. Att minska barnstorlekarna i fritids och förskolan är viktigt för att höja verksamhetens kvalitet. Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i.

Var social, dela med dig!
, ,