Terrorhotet finns även här

För några veckor sedan var det fullt pådrag i Norge, anledning var att det fanns terrohot riktade mot nationen. Det finns terrorhotet även här och vi måste ta det på allvar. Förebygga på olika sätt så långt det går.

FP gick igår ut och föreslog ny lag för terrortäning utomlands. Det är viktigt ta terroristresor på allvar, sa Lars Adaktusson och jag redan i EP-valrörelsen i Expressen.

De senaste åren har vi sett en ökning av svenska medborgare som reser till exempelvis Syrien och Somalia för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar. Enligt Säpo kunde det i slutet av 2013 bekräftas att minst 75 svenska medborgare rest till Syrien på jihadistiska uppdrag i egenskap av så kallade utländska stridande. I verkligheten kan antalet röra sig om det dubbla och det finns inga tecken på att resandet avtar. Dessa personer riskerar att återvända till Sverige välutbildade inom jihadism och terror, radikaliserade och traumatiserade som potentiella tickande bomber.

Det är inte bara i Sverige vi har en debatt om svenskar som åker och strider i exempelvis Syrien eller Somalia som våldsbejakande islamister. Rekryteringen av jihadister pågår i många europeiska länder där stora grupper lever i utanförskap och i områden där extremism florerar.

Det är för de flesta enkelt att nicka instämmande när Säpo påtalar Sveriges folkrättsliga ansvar för att inte bli en bas för terrorism. Mer handfasta lösningar måste diskuteras:

1. Bryt utanförskapet i förorterna.

2. Offentlig samordning: Problem får inte hamna mellan stolarna, i dag brister kommunikation och samverkan mellan olika politiska nivåer. Vi behöver ett inrikesdepartement för dessa frågor.

3. Lagstiftning: Det är rimligt att den som väljer att resa för att strida med al-Qaida-inspirerade grupper får betala ett högt pris. Här finns flera exempel från länder andra i Europa. I vissa fall dras socialbidraget in (Belgien, Nederländerna), i andra fall pass (Tyskland). Lagstiftningen kan även anpassas för att ge Säpo ett större mandat än det strikt brottsbekämpande. Här tjänar dansk lagstiftning som förebild där säkerhetspolisen också givits ett bredare samhällsansvar.

4. Civilsamhället i förorterna: Marginaliserade ungdomar med bakgrund från Mellanöstern och Afrikas horn riskerar att hörsamma budskapen att det är en plikt att bistå och delta vid slaget vid al Sham/Levanten öster om Damaskus. Det är viktigt att fler goda krafter står upp för tolerans och mot extremismen. Här kan exempelvis föreningar och religiösa församlingar spela en viktig roll.

5. Förbättra samordningen på EU-nivå. I grunden handlar det om att förhindra brott mot mänskligheten utomlands och skydda vår egen demokrati mot våldsbejakande extremism.

Jag kommenterade igår SvD. Folkpartiets förslag får gehör från allianskollegan Kristdemokraterna. Caroline Szyber (KD), ledamot i justitieutskottet, menar att det är angeläget att se över lagstiftningen.

– Det saknas fokus i lagstiftningen på individer som deltar (i terrorträning).

Men lagstiftning är inte den enda vägen att komma åt rekryteringen till våldsbejakande extremistgrupper, menar Caroline Szyber.

– På ett nationellt plan måste utanförskapet brytas. Det skulle även behövas ett inrikesdepartement som hanterar långsiktiga säkerhetsfrågor.

Hon efterlyser även en samordning på EU-nivå.

– Det är ett stort gemensamt problem. Vi måste jobba med detta tillsammans.

De förslag som Lars Adaktusson och jag presenterade tidigare i somras uppmärksammades av Enköpings-posten och Västerviks tidning.

”Politikerna måste börja ta det här problemet på allvar. Det måste kosta att engagera sig i ett terrornätverk. Kristdemokraternas Lars Adaktusson och Caroline Szyber föreslog tidigare i år att vi bör se på andra länders exempel. Indraget socialbidrag som i Nederländerna och indraget pass som i Tyskland är åtgärder som bör övervägas.

Det duger inte att vänta på att något ska hända.”

Var social, dela med dig!
,