Samma skatt på ägg som på en omelett

Skriver tillsammans med David Lega om den omotiverade syn som finns hos oppositionen gällande restaurangmomsen. Varför vill de höja? Varför vill de att den omelett du gör själv ska kosta mindre än de du äter ute? Varför ska ägg i affären beskattas annorlunda än äggen på restaurangen?

90 % av våra skatteförändringar köper oppositionen men de sista 10 % då? Jo de som har ett fokus på att få in grupper som står längre utanför arbetsmarknaden och behöver få hjälp att få in en fot – främst våra unga, de ska de beskatta. De ska de göra dyrare att anställa. Jag förstår faktiskt inte. Det vi erbjuder är riktiga jobb, inte som S praktik i äldreomsorgen. Riktiga jobb, en anställning, betald semester, en fot in på arbetsmarknaden, ett arbete är vad Kristdemokraterna och Alliansen erbjuder. Vad de andra erbjuder vet de knappt själva….

Restaurangmomsen har varit en aktuell fråga sedan alliansregeringen halverade den i januari 2012. De rödgröna verkar ha glömt att de, precis som Alliansen, lovade i sitt valmanifest 2010 att sänka restaurangmomsen. Sedan dess har de varit emot sänkningen och nu kommer de att riva upp den om de kommer till makten.

Sänkningen har gett flera positiva effekter. Den har lett till fler arbeten inom restaurangsektorn, vilket inte minst gynnar alla de unga som arbetar i branschen. Under 2012 minskade antalet konkurser i restaurangbranschen. Momssänkningen har alltså inte bara gett nya jobb, utan också räddat jobb som redan fanns.

Konjunkturinstitutet säger att åtminstone 4 000 nya jobb är en direkt följd av momssänkningen. Branschorganisationen Visita menar att den sänkta restaurangmomsen och den halverade arbetsgivaravgiften för unga tillsammans skapat 10 000 arbetstillfällen. Arbete är viktigt ur många olika aspekter. Den som arbetar betalar skatt, som finansierar den välfärd som vi alla behöver i olika lägen i livet, och tack vare att fler arbetar satsar Sverige idag mer pengar än någonsin på välfärden. Om skatten höjs, arbetar färre vilket kommer att leda till att mindre pengar satsas på välfärd. Men det finns också värden som inte går att mäta i pengar. Vi är övertygade om att alla människor behövs, och att alla människor behöver känna att de är med och bidrar till något värdefullt. Detta är den viktigaste anledningen att stoppa de rödgrönas försök att höja restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften. Det första jobbet är otroligt viktigt. Erfarenheten av att arbeta är mycket värdefull, både för sitt självförtroende men också för sitt CV. Många jobb inom just restaurangbranschen är ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Vi har många exempel på unga som går från enklare jobb till mer avancerade inom samma restaurang. Det är viktigt att denna möjlighet finns kvar.

Samtidigt som jobb har skapats har priserna för restaurangkunderna sjunkit. Minskningen är marginell, men det ska ställas emot de prisökningar som hade skett utan en momssänkning. Om momsen på restaurangmat höjs kommer allt som äts ute att bli dyrare. Det är dåligt för konsumenten, dåligt för restaurangen och i längden dåligt för Sveriges ekonomi. Till saken hör också frågan om varför mat som äts och lagas hemma ska beskattas annorlunda än mat som köps på restaurang.
Vi är övertygade om att det är förödande om de rödgröna river upp dessa viktiga förändringar. Det finns inte en lösning som eliminerar arbetslösheten i Sverige, det görs med många små steg varav detta är ett väldigt viktigt.

David Lega (KD)
Andre vice partiledare och kommunalråd i Göteborg
Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot Stockholm

Var social, dela med dig!
, ,