Szyber: Agera mot terrorresorna, Morgan

Idag skriver jag i Expressen att nya justitieministern måste ta terror-resorna på allvar. Kd har sagt detta länge och i somras kom Alliansen m förslag på att förebygga/förhindra dessa resor. Så bara jobba vidare med det undrar dock hur MP ser på terror-resor.

Svenska medborgare åker till Syrien och Irak för att strida för grupper som Isis och al-Qaida. Nu måste den nya regeringen ge besked i hur de ska agera, skriver Caroline Szyber.

Den etniska rensningen av religiösa minoriteter i arabvärlden eskalerar. Vi nås löpande av obegripligt barbariska redogörelser om halshuggningar, nedbrända kyrkor och hela folkgrupper i panikartad flykt. Organisationen Islamistiska Staten (ISIL) framfart i Syrien och norra Irak har skakat en hel värld. Omvärlden har fått nog och, med den irakiska statens uttryckliga begäran, utför nu NATO-länder bombningar mot terrorgruppen. För svensk del har våra insatser varit av humanitärt slag. Även om ett militärt bidrag från svenskt håll allvarligt borde beaktas, på ett sätt som nu inte verkar ske, så finns det en helt annan fråga som överskuggar Sveriges relation till de illdåd som nu utförs i regionen.

Enligt SÄPO har minst 85 svenska medborgare åkt till Syrien eller Irak för att strida för grupper som Isis och al-Qaida. Men mörkertalet befaras vara stort och i verkligheten kan antalet röra sig om det dubbla. Det gör Sverige till det ett av de länder i västvärlden som per capita bidrar med flest jihadister. Sverige har varit sent ut på banan för att sätta in åtgärder mot detta. Ute i Europa ser det annorlunda ut, och aktiva reformer för att möta utvecklingen är redan på plats. Det handlar om åtgärder som att exempelvis dra in socialbidrag (Belgien, Nederländerna) eller pass (Tyskland) och att dra in medborgarskapet för dubbla medborgare (Storbritannien). Under sommaren annonserade Kristdemokraterna och övriga Alliansregeringen åtgärder för att möta denna export av ondska och övergrepp, som det faktiskt handlar om.

Alliansregeringen lyfte frågan om att dels vidareutveckla gällande terroristlagstiftning genom att införa ett generellt förbud mot visa typer av aktiviteter, exempelvis mot att resa till konflikter för att ansluta sig till terrorgrupper. Och dels att, under vissa givna omständigheter, hålla inne pass för personer som man misstänker är på väg att ansluta sig till terrorgrupper. Detta fanns också med i Alliansparternas gemensamma valmanifest.

Socialdemokraterna har i stora delar signalerat en öppen hållning i dessa frågor, även om man knappast kan anklaga dem för att ha varit drivande. För Miljöpartiets del har de signaler som sänts ut varit av ett helt annat slag. I somras jämförde exempelvis Miljöpartiets dåvarande gruppledare i riksdagen de svenskar som åker till Syrien och Irak, för att strid för ISIL, med de svenska frivilliga som stred i finska vinterkriget 1939-1940 mot Sovjetunionen.

Vi ser här ett exempel på konsekvenserna av att S/MP-regeringen inte presenterat någon gemensamt politisk plattform inför valet, trots att de båda i valrörelsen var tydliga med att de ville bilda regering i valrörelsen. Kommer den nya regeringen agera för att få stopp på terrorresorna, som FN vädjat om?

Om situationen för religiösa minoriteter, i exempelvis Irak, inte åtgärdas kan det resultera i att kristna grupper i Mellanöstern försvinner. Sverige måste göra vad vi kan för att bryta utvecklingen. Tid är en faktor som inte star till vårt förfogande och eftervärldens dom kommer blir hård om vi inte gör allt som står i vår makt för att värna Mellanösterns religiösa minoriteter. Vad är den nya justitieministern Morgan Johanssons besked?

Caroline Szyber (KD),
riksdagsledamot

Var social, dela med dig!
,