Regeringens bostadsreformer räcker inte

Pressmeddelande

Stockholm den 11 december 2014

Caroline Szyber: Regeringens bostadsreformer räcker inte

– Det går inte att önska fram lägenheter. Ingenting kommer byggas förrän byggföretagen ser en hållbar kalkyl för det. Det var därför vi i Alliansregeringen presenterade över 100 skarpa förslag för regelförenklingar och effektiviseringar av byggandet. Nu känner jag en oro för att den reformtakt vi startade håller på att gå i stå under den nya regeringen.

Det sa Caroline Szyber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordförande i civilutskottet, i sitt anförande i dagens debatt i Riksdagen om bostäder.

– Kristdemokraterna och övriga Alliansen ser behov av en fortsatt reformering av svensk bostadspolitik, ett reformarbete som rör själva grundvalarna, spelreglerna och organisationen, strukturen. Det finns områden inom bostadspolitiken där politiken och det offentliga har alldeles för stort inflytande och där makt skulle behöva flyttas till den enskilde medborgaren.

Caroline Szyber konstaterar också att det höga tonläget från oppositionen innan valet så här i efterhand mest verkar varit slag i luften.

– Jag blev förvånad när jag läste regeringens budget – hela valrörelsen var det tal om byggsubventioner men i budgeten blev det tydligt att regeringen gett upp sin kamp kring subventioner för bostadsbyggande och kvar är energieffektivisering.

– Hela förra mandatperioden var det hårda tongångar mot Alliansens bostadspolitiska mål och sen när budgeten kom så var våra, Alliansens, bostadspolitiskamål kvar.

Var social, dela med dig!