Vilka förutsättning för ökat byggande?

Jag var med i Agenda förra söndagen mot bostadsministern Mehmet Kaplan. Se debatten här.
Dn rapporterar,

I januari blir det interpellation om buller.

I torsdags var det frågestund, tyvärr trodde jag det var 2 min och sen 1 min så fick inte med hela resonemanget men frågan var ändå tydlig. Tyvärr spelar det ingen roll vad man frågor för inte heller denna gång fick vi svar från bostadsministern trots att tre ledamöter ställde frågor om regeringens bostadspolitik.

anf.138 Caroline Szyber (KD):
Herr talman! Jag har en fråga till bostadsministern.
Det är ett enormt stort problem att människor tvingas tacka nej till jobb och studieplatser på grund av den bostadssituation vi har i Sverige. Det påverkar såväl jobbtillväxten som Sveriges möjlighet att utvecklas – så sent som tidigare i veckan skrev till och med tidningen New York Times om att startup-företag i Sverige har svårt att rekrytera personer just på grund av den allvarliga bostadssituationen.
Alliansregeringen genomförde den största reformen i närtid. Vi hade 90 utredningar och myndighetsuppdrag, vilket ledde till 100 skarpa förslag som lades på riksdagens bord. Många av förslagen är beredda och också redo att antas men ligger kvar på regeringens bord.
Utbyggnad av infrastruktur är någonting det har börjat talas om. Vi i Alliansen var tydliga med förslaget när det gäller Sverigebygget: Det går inte att producera bostäder om man inte bygger ihop det tillsammans med infrastruktur. Min fråga till statsrådet blir därför vilka åtgärder bostadsministern kommer att vidta på det bostadspolitiska området.

Herr talman! Jag tackar statsrådet.
Vi i Alliansen går till val på fortsatta regelförenklingar. Det gäller till exempel ett förenklat strandskydd, ett moderniserat riksintresse och Sverigebygget, med stora infrastruktursatsningar. Regeringen går inte till val ihop, så min fråga är: Vad är ni överens om, och vad kommer på det bostadspolitiska området före extravalet den 22 mars?

Så vi väntar fortfarande på svar från bostadsministern om byggandet.
Det byggs inga nya bostäder med hjälp av vackra ord och fluffiga formuleringar. Det blir inga nya bostäder för att politiker bara säger att X antal bostäder ska uppföras, konkreta förslag på fler reformer måste till. Hur många gånger vi politiker än nämner en siffran med antalet bostäder vi vill ska byggas – så blir inga bostäder byggda förrän det finns rätt marknadsförutsättningar. Vi politiker kan endast skapa förutsättningar för nya bostäder.

MP vill bygga mer men enda stället de säger de vill bygga på är Brommaflygplats. Fina ord om bostäder men de kommunpolitiker som säger nej oftast till nybyggnation.

Fick i budgetdebatten inte mina frågor besvarade:

1. Var är förslag till andra byggprojekt förutom Bromma flygplats?
2. Var är konsekvensanalys inkl. analys av ev. markföroreningar av flygplatsen?
3. Är MP medveten om teknikutveckling inom bullerbekämpning?
4. Vad säger MP till studenter i Stockholm som väntar på enklare,billigare bostäder?
5. Är MP medveten på de möjligheter som Förbifarten skapar för nybyggnation?

Artikel i Hem och hyra om marknadshyror där jag uttalar mig.

Var social, dela med dig!
,