Inbrott – allvarlig kränkning

Under julen är många långlediga och reser bort till släkt och vänner och researrangörerna upplever högkonjunktur. Dessvärre innebär vintermånaderna också högkonjunktur för bostadsinbrotten.

Enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning är bostadsinbrott det brott som flest människor oroar sig över. Framför allt bland dem som bor i enskilt belägna villor på landsbygden. Denna oro måste vi ta på största allvar. Därför var det bra att riksdagen veckan före jul röstade ja till KD:s motion och beslutade att prioritera kampen mot bostadsinbrott. Den samlade vänstern röstade märkligt nog emot.

År 2013 polisanmäldes 21 000 bostadsinbrott i Sverige. Att drabbas av inbrott i sin bostad är en mycket obehaglig upplevelse. Det är fruktansvärt att bli bestulen på saker i sitt hem, men än värre är upplevelsen av kränkning, att någon har brutit sig in i hemmet.

Bara fyra procent av bostadsinbrotten klaras upp. Ofta utreds anmälda bostadsinbrott inte alls, som en följd av att straffskalan är så låg. Det leder i sin tur till att dessa brott är lågprioriterade hos polisen. KD gick till val på att ta upp kampen mot bostadsinbrotten. Tillsammans med Alliansen vill vi skärpa straffen och införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld med fängelse på minst 1 år som lägsta straff.

Inbrottstjuvar är i regel återfallsförbrytare. De döms i allmänhet bara för enstaka brottstillfällen, även om det finns bevisning för fler likartade brott. Denna ”mängdrabatt” går inte hand i hand med det allmänna rättsmedvetandet. En person som begår ett flertal likartade brott borde dömas till maxstraffet eller ett strängare straff än vad som kan utdömas för varje enskilt brott av samma slag.

Det krävs större insatser för att förebygga och förhindra att bostadsinbrott begås. Polisen måste tydligare prioritera brott som drabbar människor i vardagen. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare. För att klara den uppgiften är det avgörande att polisens omorganisation leder till att det blir fler synliga poliser med närvaro i hela landet. Riksdagen beslutade, på Alliansens förslag, även att följa upp att den nya organisationen verkligen leder till det. Som medborgare måste man kunna känna sig trygg i hela landet.

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot, Ordförande civilutskottet

Andreas Carlson (KD)
Riksdagsledamot, Rättspolitisk talesperson

Var social, dela med dig!
,