Väntar på riktig inbjudan till blocköverskridande samtal

MP lösning på bostadskrisen? Nej 2 miljarder till hela landet inte mycket. Återigen inte en enda egen idé förutom stadsmiljöavtalen. Visst att små bolag behöver pengar men finansieringen är ett problem främst för att det tar så lång tid bygga. Att detta tagit över 100 dagar komma fram till?! Så inte lösningen….
Attefall höjde kreditgarantierna 2012. Ganska anmärkningsvärt att regeringen inte har en enda egen idé, ja förutom stadsmiljöavtal. Intervjun med Kaplan i DN gav verkligen inga besked. Han framstår som en bostadsminister helt utan verktyg.

Gärna blocköverskridande överenskommelse på bostadsområdet har jag efterfrågat hela hösten utan svar. Bra för långsiktigheten som behövs! Farligt ha en övertro på en utredning. Det är inte där lösningen för bostadspolitiken finns, bjud in på riktigt istället.

För egen del väntar jag fortfarande på svar, kanske vi får lite mer svar gällande bullerfrågan som flera vill ha svar på under interpellationen på tisdagskväll.

Update:
förbereder för interpellation på tisdag, japp regeringen är trängd i bullerfrågan om många vill ha svar på, skulle gått igenom 1 januari och vi väntar ännu på svar från en tyst Kaplan http://www.di.se/artiklar/2015/1/16/regeringen-trangd-om-bullerkraven/

Var social, dela med dig!