16 dagar – Robin Hood-skatt

Gustav Fridolin lovade att vända resultaten i skolan på 100 dagar. Någon förändring har förstås inte skett. Men 16 dagar har det tagit regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen att kasta omkull svenska kommuners ekonomiska förutsättningar. Den 1 januari i år började nämligen det reformerade utjämningssystemet att gälla och den 16 januari beslutade regeringen att föreslå omfattande ändringar i systemet. Ändringar som slår mycket hårt mot Stockholms läns landsting och ett flertal kommuner i Stockholmsområdet. Detta trots att riksdagen så sent som i december beslutade om att ytterligare förändringar inte ska genomföras.

Att utjämningssystemet behövde reformeras har stått klart länge och Alliansen gjorde ett omfattande arbete för att få till ett så bra och rättvist system som möjligt. Vi tillförde en miljard kronor för att det nya systemet inte skulle drabba några kommuner alltför hårt. Dessa pengar dras nu tillbaka och fördelas på samtliga Sveriges kommuner. Det innebär att de negativa effekter som utjämningssystemet har på flera tillväxtkommuner förstärks dramatiskt. För Sollentuna kommun innebär det en ökad kostnad med 840 kr per invånare och år. Pengar som måste tas in genom högre kommunalskatt eller neddragningar i den kommunala verksamheten.

Det finns anledning att ha ett utjämningssystem för att minska orimliga skillnader mellan svenska kommuner. Men att efter 16 dagar föreslå kraftigt höjda kostnader för ett fåtal kommuner är ohederligt av regeringen.

Var social, dela med dig!
,