Mannen med myterna…

Bostadsminister Mehmet Kaplan intervjuas i näringslivsdelen av Svenska Dagbladet den 3 februari. Han tar tillfället i akt att sprida en rad myter och rena felaktigheter. Så jag tänkte ta tillfället i akt ge svar.

Attefallshusen var alliansens viktigaste förslag för att lösa bostadsbristen
I intervjun säger Mehmet Kaplan att ”han tyckte att det var märkligt att man trodde att man skulle lösa bostadsbristen genom att bygga småhus på villatomter”. Mehmet Kaplan far med osanning. Ingen har någonsin påstått att Attefallshusen skulle lösa bostadsbristen. Det fanns nog allianspolitiker som i sin iver överdrev Attefallshusens betydelse i kampen för en minskad bostadsbrist, men ingen har hört den vars namn husen bär Stefan Attefall, säga annat än att Attefallshusen möjligtvis kan ge en effekt på marginalen. Syftet med Attefallsreglerna är inte att lösa bostadsbristen, utan att göra det lite enklare för vanligt folk att bygga till, inget annat. Punkt slut.

Andrahandsreformen har bara lett till ökade hyror på andrahandsmarknaden
Den 1 februari 2013 trädde nya regler i kraft för den bostadsrättsinnehavare som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand. Då fick en bostadsrättsinnehavare rätt att ta ut en hyra som täcker de verkliga kostnaderna för lägenheten. Mehmet Kaplan hävdar att andrahandsreformen inte lyckades, ”den har bara lett till en sak: att priserna har gått upp”. Det är riktigt att hyrorna har ökat, det är inte så konstigt. Dels fick bostadsrättshavarna rätt att ta ut en hyra som täcker deras kapitalkostnader, ganska rimligt tycker de flesta, dels har bostadsbristen förstärkts. Men vad Mehmet Kaplan förtiger eller inte känner till, är att utbudet av lägenheter på köp- och säljsajten Blocket ökade med hela 26 procent 2013 och 6 procent 2014.

Läs gärna Fredrik Johansson

”Kaplan menar att företrädarens politik var för att ha ”brustit för att den präglats av små punktinsatser.” Bostadsministern raljerar över de så kallade Attefallhusen, men menar också att de nya reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter inte har funkat: ”Den har bara lett till en sak: att priserna har gått upp.”

Detta stämmer inte. De nya uthyrningsreglerna verkar enligt tillgänglig statistik tvärtom ha haft avsedd effekt.

Hyrorna har naturligtvis stigit – vilket torde vara oundvikligt då de genom reglering legat under marknadspriset. Men när marknadens betalningsvilja har fått slå igenom bättre har också utbudet ökat på de marknader där bostadsbristen är som störst. Det finns ingen officiell statistik på detta, men informationen från annonsmarknaden är entydig. Utbudet i Stockholm stad ökade 2013 med 33 procent och förra året med 6 procent. Påståendet ”bara lett till en sak” är helt enkelt fel.”

Jag hade också hoppats att det skulle bli många fler lägenheter och att hyrorna kanske skulle gå ned och en utvärdering är väl bra. Kaplan lägger uppdrag att rulla tillbaka den friare hyressättningen på andrahandsmarknaden eftersom han är orolig för att prisbilden kan ha stigit. Istället för att stimulera utbud med tex slopade bullerkrav, stänger han den ventil för ökat utbud som andrahandsmarknaden givits. Kaplans första initiativ som bostadsminister blir alltså att strypa ett av få marknadsinslag på bostadsmarknaden.

Det går att snabbt lösa bostadsbristen genom att bygga bostäder på Bromma
Tips till alla som skriver om bostadspolitik: syna Miljöpartiets planer för Bromma. ”Att en del av regeringens utlovade 250 000 nya bostäder kan byggas där flygplatsen ligger i dag framgår inte i klarspråk” skriver Svenska Dagbladet i intervjun. Oavsett om det framgår i klarspråk eller inte så är det orealistiskt. 250 000 bostäder är målet till år 2020. Det är sex år från och med nu. Hur skulle marken där Bromma Flygplats i dag ligger på något sätt kunna hjälpa till att nå detta målet? Miljöpartiet i Stockholm har dessutom sagt att på Bromma skulle det kunna byggas 50 000 bostäder på tio år. Det skulle betyda en byggtakt om 5000 nya bostäder per år i tio års tid. Inte någonstans i Stockholm, förmodligen inte i övriga Sverige heller, har man kunnat hålla en högre takt än cirka 500 bostäder per år. Det ska till vägar, förskolor och andra allmänna inrättningar. Det tar sin tid. Dessutom krävs sannolikt en omfattande sanering av marken på Bromma innan någon får sätta spaden i jorden. Dags ställa kritiska frågorna om detta.

Mehmet Kaplan har nu haft sina 100 dagar på posten. Inget har hänt. Alliansregeringen lade 112 skarpa förslag på riksdagens bord i våras; förenklad planprocess, förenklade regler för student- och ungdomsbostäder och en samordnad och tydligare hantering av buller vid byggande av bostäder. Miljöpartiet sade nej till det mesta! Vad alliansen inte hann med var bland annat de nya riktvärdena för buller som remitterades precis före valet, målet var att de skulle träda i kraft den 1 januari 2015. Mehmet Kaplan skruvar på sig. Han har fått skriftlig fråga och en interpellation i ämnet. Vi har debatterat frågan i SVT Agenda. Varje gång möts jag av samma besked – det bereds och kommer snart. Idag är det regeringssammanträde men att hoppas på ny bullerförordning är att hoppas på för mycket. Känslan av den som väntar på något gott finns inte hos mig längre snarare stora orosmoln – ärligt, jag tror inte det kommer någon förordning alls.

Det enda som har kommit ut från Mehmet Kaplans skrivbord var ett stöd till energieffektivisering av miljonprogrammet som föll i och med budgeten i höstas. Stödet skulle räcka till en snålare duschblandare i varje lägenhet. Det andra som kommit ut är stadsmiljöavtalen som regeringen presenterade härförleden.
En av anledningarna till att det behövs nya riktvärden för buller är att i takt med att städerna förtätas behöver vi bygga fler bostäder i närhet av kollektivtrafiken, alternativt lägga kollektivtrafiken nära bostäderna. Då behövs det nya riktvärden för buller för att klara detta i den utsträckning vi önskar. Så Kaplan säger i en mening att han vill satsa på infrastruktur (bra även regeringen ser sambandet mellan bostadsbyggande och infrastruktur är ju det Sverigebygget går ut på) men säger i nästa mening inte att det skulle påverka bullernivån.

Caroline Szyber, Kristdemokraterna, ordförande i Riksdagens Civilutskott

Uppdaterad:
Läs Expressens ledare och Svd ledare om SR:s felaktiga rapportering av andarhandshyresmarknaden. Debatt med mellan bostadsministern och mig imorse i SR.
Debatten blev hetsig kanske hade blivit mindre hetsig om SR läst på innan och inte fortsätter felaktig frågeställning och om bostadsministern nånsin kunde kom med något konkret förslag för ökat byggande.

Bra ledare i Helsingborgsdagblad, VLT, Barometern, Allianskollegan Ewa Thalén Finné raser i DI.

Villaägarna skriver bra om ministerns felaktigheter och att han måste komma med egna förslag.

Var social, dela med dig!