Öppen utfrågning

Idag ordnade civilutskottet en öppen utfrågning på det viktiga ämnet konsumenternas konsumtion och överskuldsättning. Sändes på riksdagen.se samt på SVT forum.

Klockan är 9.30 och jag öppnar civilutskottets sammanträde som idag sker i form av en öppen utfrågning. Mitt namn är Caroline Szyber jag har uppdraget som ordförande i civilutskottet. På min högra sida sitter utskottets vice ordförande Johan Löfstrand och på min väntar sida sitter kanslichefen Monica Hall.

Hjärtligt välkomna till denna öppna utfrågning som civilutskottet ordnar kring en samhällsutmaning som ligger på vårt beredningsområden.

Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning. Utskottet har som en del av sitt löpande arbete med uppföljning och kunskapsinhämtning bjudit in till den här utfrågningen på temat konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

Det vi denna förmiddag ska behandla är ett antal viktiga frågeställningar. Som ordförande för civilutskottet är jag glad att vi har så många bra talar här idag, det är experter, det är representanter från det offentliga, från det privata, det är representanter från branscher som är berörda Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund som ska berätta om vad regeringen gör på detta område. Och det blir frågor från ledamöterna i civilutskottet.

Utskottet vill höra deltagarnas synpunkter på utvecklingen under de senaste åren av kreditgivningen för konsumtion. Det gäller bland annat marknadsföring, fakturaköp och delbetalning, otydliga priser och hur den här typen av krediter inverkar på hushållens skuldsättning. Det är mycket glädjande att så många kommit hit för att lämna information och diskutera de här angelägna frågorna med oss.

Innan jag lämnar ordet till de inbjudna talarna vill jag ge några praktiska upplysningar.

Utfrågningen sänds direkt på Svt-forum och på riksdagens webb-tv. Det som sägs under utfrågningen tas upp stenografiskt och kommer att publiceras i civilutskottets betänkande Konsumenträtt och överskuldsättning (betänkande nr 11). Jag ber därför de talare som använder Power-Point att tydligt referera till bilderna ni pratar om så att det blir rätt i de stenografiska uppteckningarna.

Och efter denna korta inledning, som också gör att jag inte överskrider min talartid hoppas jag också övriga talare idag inspireras av och håller sina tider idag så jag slipper avbryta så vi verkligen får tid för frågor. Anförandena hålls från talarstolen här framme. När det efter pausen omkring 10.55 blir tid för ledamöternas frågor går det bra att besvara frågorna från bänken där ni sitter.

Nu lämnar jag nu ordet över till dagens första talare:

Var social, dela med dig!