Boverkets rapport

Jag har nästan tappat rösten så kunde inte ställa frågor till bostadsministern men svaren brukar bli väldigt

Herr Talman,
Migrationsverket har under relativt kort tid tvingats revidera sina prognoser. De människor som kommer behöver en bostad. Det är inte hållbart att de ska sitta under långa perioder, kanske år, i undermåliga flyktingförläggningar.

I Boverkets rapport Nyanländas boendesituation som nyligen presenterades anges att det just nu sitter 9300 personer i anläggningsboenden i behov av ca 6500 bostäder. Utöver de behov som uppkommit till följd av oroligheter i världen har vi redan en trängande bostadsbrist där breda grupper saknar en plats att kalla sitt hem. I synnerhet bristen på hyresrätter gör sig märkt. Särskilt unga, många gånger utan förankring på arbetsmarknaden, är utsatta.

Min fråga till statsrådet är hur denne vill främja en snabb tillförsel av bostäder som kan hinna ikapp det enorma behov som nu föreligger?

Herr Talman,
Det som särskilt har uppmärksammats i Boverkets rapport, är idén om en ”aktiv bostadsförmedling”.

Med aktiv bostadsförmedling ska det enligt rapporten bli obligatoriskt att anmäla alla lediga lägenheter till en nationaliserad bostadsförmedling. Den här centrala insatsen ska då sen få prioritera mellan olika gruppers behov. 19 år i en bostadskö betyder då ingenting. Istället ska bostadsanvisning övervägas, där den största gruppen bestående av de nyanlända pekas till de bostäder som står lediga.

Enligt min mening skulle förslaget förpassa hyresrätten till att bli boendeform för flyktingar. En ny form av social housing för enbart nyanlända. Övriga bostadssökare får hänvisas till bostadsrätter.

Är det bostadsministerns mening att förslaget om aktiv bostadsförmedling ska sjösättas i Sverige?

Var social, dela med dig!