Intensiva men bra dagar

Idag intensiv men bra dag; frukostseminarium, vapenexportkontrollrådet, möte med delegation från Taiwan för att berätta om smart city – hållbara lösningar, bra möte med Västsvenska handelskammaren om bl a bostadssituationen i Västsverige, debatt i riksdagsbiblioteket om att få Dawit Isaak fri,‬ möte och votering.

Jag har också gjort några intervjuer och skrivit några artiklar de senaste dagarna.

– Det här är väldigt viktiga frågor. Nu behövs bostadsbyggandet snabbas på. Vår huvudpoäng är att den ineffektiviteten som finns är ett av de största problemen, säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, till Altinget.

För att bygga bostäder i Sverige krävs i stort sett alltid en detaljplan. Genom detaljplanen kan kommunen styra var bebyggelse sker. Men även husens utformning kan regleras i detaljplanen. Exempelvis kan kommuner reglera husets färg och fasad, men även annan utformning som husets storlek, takvinklar och antalet lägenheter.

Alliansen i civilutskottet lägger nu fram flera förslag som rör förenklingar i plan- och bygglagen. Den röda tråden är att begränsa kravet på detaljplan. Enligt Caroline Szyber ställer sig aktörer i bygg- och bostadsbranschen bakom förslaget om enklare och tydligare regler.

Motionen baseras på en proposition som alliansregeringen lade fram 2013 men som avslogs i riksdagen. Motionen bygger därför till stora delar på det färdiga lagförslaget. Samtidigt arbetar regeringen med ett förslag till riksdagen (läs mer: Alliansförslag om enklare byggande går vidare) som bygger på samma utredning som motionen. Men Caroline Szyber hoppas att riksdagen bifaller Alliansens motion.

– Det är lite ovanligt att riksdagen kommer med lagförslag. Men här har de möjlighet att genomföra tre skarpa, färdigbehandlade förslag. Ska regeringens förslag behandlas kommer vi att få vänta ytterligare ett år.

Eftersom lagförslagen redan har varit ute på remiss och bearbetats efter en lagrådsrunda hoppas Caroline Szyber att lagen kan trädda ikraft den 1 juli i år som det ursprungligen var tänkt. Motionerna behandlas i utskottet och kommer att justeras inom de närmaste veckorna.

Läs hela artikel på Altinget.

Var social, dela med dig!