Om att bygga stad

affisch

Det har varit spännande veckor men väldigt arbetsfyllda, sportlovet gick till att förbereda inför vår stämma med över 55 motioner. Påsklovet till att få ordning på tre överfyllda mailkorgar. Tid för att läsa, både utredningar, betänkanden men också en riktigt bra bok! Haft tid för mycket annat också men känns skönt vara lite ikapp.

Jag är i vart fall väldigt glad och tacksam att få fortsätta som distriktsordförande för Stockholm stad. Och glad för de som hjälpte till innan stämman och efter! Tack alla som kom för många bra diskussioner och motioner vi nu skickar vidare t rikstinget!

Jag kunde inte heller dagen efter stämman reflektera över att det kunde ha varit nyval 22 mars. Då det innan hade vara brinnande valrörelse funderade jag på hur valaffischen hade sett ut. De två översta enbart för kampanj på sociala medier i riksdag samt EP-valet. De nedre valen 2010 samt 2014 kanske då på en stolpar nära dig.

talarstol

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) blev kallad till Civilutskottet för att informera huruvida det finns någon konkret rödgrön bostadspolitik. På den rödgröna bostadspolitikfronten intet nytt dock. Subventioner är det nygamla…

Mycket tal om att bortse fr ideologiska skyddslappar fr bostadsministern i lördagsintervju men vad är de själva villiga tumma på? MP verkar inte vilja förändra så något & inte några större förenklingar. Byggandet och intresset för bostadsbyggandet mäts inte hur mycket subventioner man satsar i sina budgetar. Gör byggande t riksintresse istället! Svaret från Kaplan om buller var inte mycket till svar. Kritiskas remissinstanser. Nja Naturvårdsverket som talar om buller för fasad inte inne i lägenheten. Dessutom fokus på buller i nya lägenheter , om det nu är så farligt kanske man inte skulle få bo i nuvarande? Ja halva Sthlm hade inte kunnat byggas med nuvarande ordning men det verkar man bortse från. Dessutom finns det idag bra byggteknik som kan minska buller.

I förra veckan fortsatte jag dock min bostadspoltiskaturné som gav väldigt mycket bra input. Bra möte med kommun som bygger och kommunföreträdarna som vill bygga än mer. Trots det alla överens det vore bra om det blev riksintresse. Bra möte med kommun som bygger och kommunföreträdarna som vill bygga än mer. Trots det alla överens det vore bra om det blev riksintresse. 2015 röstade Borås fram till Europas tillgängligaste stad. Bra möten där flera upplever att tillgängligheten finns med i planering av byggande. Kanske en fördel att vinna pris för att få ett tänk att genomsyra alla delar av planering och genomförande. I Helsingborg hade riksdagskollegan Thomas Finnborg ordnar bra möten med bland annat besök i några områden där Helsingborgshem gjort skillnad. Ett föredöme bland allmännyttans bolag! Guidning och information av VD Jonas Hansson och ordförande Lars Hansson och med var också kristdemokratiska kommunalrådet Lars Thunberg. Thomas och jag träffade också Stadsbyggnadsnämnden, planchef och byggchef. Helsingborg bygger och de påpekade bland annat problemen med nuvarande bullerregler och att PBL är en lagstiftning som det plåstrats och byggts på under för lång tid, inte helt lätt att tolka alltid och följdändringar inte alltid konsekventa. De sa något som jag verkligen tar med mig – de hanterar drömmar, människor privata drömmar eller företags. Och bygglovsärenden idag engagerar väldigt mycket mer än nånsin tidigare. Det är så sant det handlar om enskildas drömmar men byggnation handlar inte enbart om enskilda projekt utan det handlar om att bygga stad. Bygga med kvalité.

Var social, dela med dig!
,