Valfrihet

Vi förstår inte hur rödgröna och liberala politiker i Stockholm kan tro sig veta bättre än familjer i hur de ska fördela föräldraledigheten. Eller varför samma politiker så gärna vill ta bort vårdnadsbidraget som gör det möjligt för föräldrar att vara hemma några månader till med barnet. En ny opinionsmätning från Novus visar dessutom att 76 procent av svenskarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet, så nämnda företrädare för folket går i pinsam otakt med sina väljare.

När det i dagarna är den internationella familjedagen passar vi på att lyfta familjens betydelse, denna viktiga enhet som ofta glöms bort i en stressig vardag. Vi kristdemokrater tror på ett samhälle som byggs underifrån, med starka familjer. Inte ovanifrån, av klåfingriga politiker. Familjer och barn är olika, och har olika behov. Vi vet är att barn behöver tid med vuxna för att växa upp till trygga och starka personer. Det vill vi underlätta och stödja. Inte styra och ställa. Så snälla politiker i Stockholm, stryp inte familjens rätt att själva bestämma och tvångskvotera inte föräldraförsäkringen ännu mer. Sluta omyndigförklara familjen!

Var social, dela med dig!
,