Försvårar för unga få sitt första jobb

Regeringens vårbudget är dyster läsning för alla oss som vill underlätta för människor att få ett jobb och företagare att anställa. För oss som vill att dygder som arbete, sparande och givmildhet ska värderas högt.

Nyligen kom en opinionsmätning från Sifo i vilken det framgick att människor i landets stora tillväxtregioner, unga människor på väg in på arbetsmarknaden eller som just gjort entré på arbetsmarknaden samt egenföretagare är tveksamma till regeringens åtgärder för jobben eller tror att regeringens politik kommer att leda till färre jobb. Med all rätt!

Under Kristdemokraternas och Alliansens tid vid makten sänktes skatten för att anställa unga. Nu måste vi fortsätta att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Att ha ett jobb handlar inte bara om en inkomst, det handlar om sammanhang, arbetskamrater, ansvar, självkänsla och värdighet. Alldeles för många ungdomar står utanför arbetsmarknaden och mycket måste göras för att sänka trösklarna för dem att få sitt första jobb. Nu föreslår regeringen och dess stödhjul Vänsterpartiet en skattehöjning på hela 5,5 miljarder i år för företag som anställer unga. Nästa år blir det uppemot 16 miljarder. Det kommer att slå hårt mot företagens möjligheter att anställa unga.

Regeringen och Vänsterpartiet har i omgångar slagit sig för bröstet över en ”miljardsatsning” på äldreomsorgen – en miljard i år och två miljarder nästa år – till mer personal. Men i vårändringsbudgeten står det klart att i stort sett hela reformen 2015 finansieras genom att radera ut andra insatser inom äldreomsorgen. När alla de kvalitetsreformer som stryks har räknats bort summerar regeringens så kallade miljardsatsning till 60 miljoner. Borta är reformer som satsningar på kompetensutveckling hos personalen, måltiderna för de äldre, äldreboenden och vården för demenssjuka.

Det är också oerhört beklagligt att vänsterblocket föreslår att försämra RUT- och ROT-avdragen – populära reformer som gjort svarta jobb vita. Beskattningen på investeringssparkonton kommer att höjas. Avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer har regeringen deklarerat ska försvinna vid årsskiftet. Listan med försämrade villkor, höjda skatter som en hel del svikna vallöften kan göras ännu längre. Förtroendesiffrorna för regeringens jobbpolitik lär inte stärkas efter vårbudgeten.

För oss kristdemokrater är det viktigt att långsiktighet och goda villkor präglar de förutsättningar som ges enskilda, familjer, företag och civilsamhälle. Särskilt viktigt är att värna dygder som gynnar och stärker enskilda och vårt gemensamma. Dessvärre står regeringen och Vänsterpartiet för något helt annat.

Var social, dela med dig!