Terrorister ska kunna nekas återresa hem

Skrev i Expressen inför vår dag i Almedalen och hade också samma dag paneldebatt med inrikesministern Anders Ygeman hos Expressen tv.

Regeringens åtgärder behöver följas av fler konkreta åtgärder för att stoppa terrorresor från Sverige: Signalspaning, beslagtagna pass och bättre samordning i kommunerna. Det skriver Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD).

Vad som rör sig i själen hos de som återvänder från brutaliteterna i Syrien känner vi inte till, om det är ånger, hat eller tomhet kan säkert variera. Skyddet för de som riskerar falla offer för vansinnesdåd måste dock vara en överordnad prioritet.

Fokus för samhällets ansträngningar måste ligga i de förebyggande åtgärder som avråder och avskräcker från resan. Varje person som inte åker är en mindre som deltar i grymheterna i Syrien och utgör en hotbild mindre vid sitt återvändande.

Regeringen har till följd av ett FN-direktiv utrett straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. När denna presenterades lades ny utredning som ska titta på om själva stridandet ska kriminaliseras. Denna ska presenteras om ett år. Bra förslag, men otillräckliga när utvecklingen just nu rusar mycket snabbare än någon utredning hinner bli klar.

I det läge vi är i nu måste vi lyfta vissa frågor till EU-nivå för att få mer kraft såsom att komma åt finansieringen, stärkt informationsutbyte, rekrytering och åtgärder mot innehåll på internet som främjar våldsbejakande extremism. Vi bör också följa andra länders åtgärder.

Jag vill ta fasta på Storbritanniens bruk av uteslutningsförläggande där man under skälig misstanke om persons involvering i terrorismrelaterad verksamhet kan nekas återinträde i landet. Uteslutningsförlägganden är tillfälliga och anger när och på vilket sätt personen får återvända till Storbritannien. Verktyget skulle exempelvis vara användbart gentemot den som poserat på Youtube med vidrigheter och tror att det går bra att åka hem till Sverige dagen efter.

Kristdemokraterna anser också att regeringens åtgärder behöver följas av fler konkreta åtgärder för att adressera problemet:

Pass måste kunna beslagtas när det finns tydliga indikationer till förestående resa.

Kommunerna måste samordna sina insatser utifrån konkreta handlingsplaner gentemot andra samhällsaktörer, skolor, föreningar, religiösa samfund, föräldranätverk och så vidare. Kommunerna måste också vara överens med och samarbeta med polisen.

Signalspaning måste kunna vara ett användbart verktyg som Säpo beställer även efter att förundersökning inletts.

Förra året talade man om 80 personer som rest till krigshärder. Nu är siffran uppe i 300. I dag återvänder islamister impregnerade med en ideologi att det är deras plikt att bedriva heligt krig mot västvärlden. De är också militärt utbildade i en taktik som har civila som primär måltavla. I fredags skakades världen av tre terrorattentat: Mot en gasfabrik i Frankrike, ett strandparadis i Tunisien och en moské i Kuwait city. Vad som kunde skett på Drottninggatan i december 2010 om självmordsbombarens bomber briserat som planerat, säger något om hotbilden.

Det måste finnas en systematik för hur personer som är på väg att åka ska hanteras, från det att ett tips kommer in och hela vägen till att man lyckats stoppa resan. En orolig förälder ska kunna veta var denne kan få hjälp vid misstanke för att ens barn är på väg att radikaliseras. Kommunernas handlingsplaner för förebyggande såväl som återvändande behöver vara stringenta och samordnas av staten.

Det får inte vara enkelt, tillåtet eller lockande att resa iväg och ansluta sig till terroristerna i IS. Nu anser terroristforskare att det är en fråga om och inte när vi måste genomlida en terroristattack i Sverige. Det är därför av yttersta vikt att vår lagstiftning hänger med och svarar upp mot hotbilden.

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)

Flera andra medier bland annat Onmi skrev om nyheten

Var social, dela med dig!