Nej, nej och åter nej

Det låter ofta som den politik vi i Alliansen förde nu bara fortsätter av den rödgröna regeringen med stöd av vänstern. Så är dock INTE fallet. De har sagt nej till mycket och reformtakten på bostadspolitiska området har definitivt stannat upp.

Exempel på hur S, MP och V agerat i förhållande till några av våra tidigare förslag

Nej till avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet vid inredning av vind (V och MP)
Nej till förlängd tid för tidsbegränsade bygglov (V och MP)
Nej till undantag från krav på tekniskt samråd vid flyttning av en enstaka enkel byggnad (V och MP)
Nej till nya samordnade bullerregler (V och MP)
Nej till rätten att hyra ut bostadsrätt utan att behöva ange skäl (S, V och MP)
Nej till mer generös syn på när bostadsrätt ska kunna hyras ut (V)
Nej till friare hyressättning vid privatuthyrning (S, V och MP)
Nej till möjlighet för länsstyrelserna att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (V och MP)
Nej till nya bygglovsbefriade åtgärder bl.a. Attefallhusen (V)
Nej till att inreda enbostadshus med ytterligare en bostad utan bygglov (V och MP)
Nej till nationella byggregler (förbud mot kommunala särkrav) (S, V och MP)
Nej till mildring av kraven på detaljplan (S, V och MP)
Nej till att fler detaljplaner ska kunna antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden (S, V och MP)
Nej till att planbestämmelser om utformning ska upphöra att gälla efter genomförandetidens slut (S, V och MP)
Nej till förlängning av tiden för presumtionshyror för att göra det mer lönsamt att bygga hyresrätter (V och MP)

Var social, dela med dig!