Regeringen nedmonterar jobbreformer

Sverige behöver ett företagsklimat som lägger grunden för fler jobb. Därför lägger vi en rad förslag om enklare regler, ökad tillgång på riskkapital och konkurrenskraftiga skatter. Med den röd-gröna regeringens skattehöjarpolitik riskerar dock människors företagsambitioner att gå om intet. Istället för att lägga grunden till fler jobb, nedmonterar regeringen viktiga reformer för jobb och företagande som den förra regeringen påbörjat.

En grundförutsättning för ett gott företagsklimat är att företag har råd och möjlighet att anställa. Regeringens höjda skatter på jobb kommer inte minst slå hårt mot unga som söker sitt allra första jobb och mot de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Oavsett om det gäller första anställningen eller steget att starta ett företag, måste trösklarna in på arbetsmarknaden sänkas. Dagens regelverk stänger ute många potentiella företagare som inte har ett stort eget kapital. Vi vill därför sänka kravet på aktiekapital vid start av aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor och möjliggöra för fler att våga ta steget att starta eget.

I dag ser vi också att det finns en stelhet på arbetsmarknaden som hindrar människor att ta sig in på arbetsmarknaden och försvårar för företagen att anställa personer med rätt kompetens. Vi föreslår därför att undantaget från turordningsreglerna i LAS utökas till fyra personer oavsett företagets storlek, alltså ett dubblat undantag jämfört med i dag.

Vi behöver även utveckla RUT och ROT. Sedan avdragen infördes har många nya jobb vuxit fram. Ett exempel är hemservicebranschen som vuxit stadigt sedan RUT infördes 2007. Då var det bara några hundra anställda i branschen, i dag är det cirka 17 000 personer. RUT är en succéreform som skapat jobb för personer som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden och möjliggjort för barnfamiljer och äldre att ha råd med avlastning i hemmet. En reform som regeringen nu vill nedmontera.

I motsats till regeringen vill vi istället att fler tjänster ska ingå i RUT. Till exempel kan även avdraget gälla tvätteritjänster utanför hemmet. Vi lägger också förslag om ett så kallar RIT-avdrag, som möjliggör för privatpersoner att köpa IT-tjänster i hemmet. Att utöka möjligheterna för avdrag inom ramen för RUT skapar förutsättningar för än fler jobb att komma till.

Vi ska göra det lättare att anställa och driva företag – inte svårare. Tyvärr tycks inte den nuvarande regeringen ha samma inställning.

Var social, dela med dig!