En systematisk politik för ökat bostadsägande

I skydd av sommarens medieskugga släppte regeringen under juli den promemoria (2015:35) som öppnar för bostadssubventioner – en kontraproduktiv politik alliansregeringen lade på en historisk skräphög för flera år sedan.
Sverige har under en lång följd av år, alltsedan sedan början av 1990-talet, underinvesterat i nya bostäder. Priset betalar vi nu. Bostadsbristen är akut på sina håll.
Den stora utmaningen för bostadspolitiken de kommande åren är inte bostadssituationen för de som befinner sig inne på marknaden; har jobb och bostad. Vi klarar oss. Det är den växande grupp som står utanför, som har allt svårare att få fäste på marknaden, som är utmaningen. De som har behovet, men saknar resurserna.
Det är hög tid att göra upp med det här synsättet. Vi behöver fler hyresrätter – särskilt på rätt ställe – men nya hyresrätter är inte det lågprisboende som det framställs som. Tvärtom är det i regel dyrare att hyra sitt nya boende än att äga. Det behöver byggas mer av allt. Frågar man människor hur de vill bo svarar 70% att de vill bo i hus. Jag tror också det därför att viktigt att bygga mer av allt. Inte enbart små lägenheter utan mer av allt. Och för alla grupper och har ett stor fokus på även det ägda boendet och för ökad rörlighet.

Om politiker, från alla partier, fortsätter att förhålla sig till de här svåra frågorna på samma sätt som vi alltid gjort – det vill säga med tystnad och hummanden – kommer domen från väljarna att bli hård. Skulle vi följa de flesta forskares råd och rön skulle vi avreglera hyresmarknaden, återinföra fastighetsskatten, ta bort reavinstbeskattningen och avskaffa ränteavdragen. Endast en politiker med dödslängtan hade kunnat ordinera den beska medicinen till väljarna i ett svep. Men i små doser hade medicinen kunnat slinka ner. Men även detta tarvar samarbete över blockgränserna.
Ja, budskapet om vad som långsiktigt behöver göras på svensk bostadsmarknad är svårsmält.
Vissa frågor kräver samarbete för att skapa långsiktighet. De stora frågorna inom bostadsområdet är exempel på sådana. Låt oss gräva ner stridsyxan för en stund i bostadspolitiken och sätta oss ner och diskutera hur vi tacklar ödesfrågorna.

Var social, dela med dig!