Stärk stödet till brottsoffer

Att bli utsatt för brott är en kränkning och det är centralt att varje brottsoffer får upprättelse. Brottsofferjourer runt om i landet gör ett ovärderligt arbete för att stödja och hjälpa brottsoffer att hitta en väg tillbaka. Men hjälpen räcker idag inte till och därför vill vi kristdemokrater utöka det statliga stödet till brottsofferjourerna. Det offentliga måste ta ett större ansvar för att brottsoffer ska få upprättelse.

Kristdemokraterna anser att ett tydligt brottsofferperspektiv ska genomsyra hela rättskedjan. Varje brottsoffer ska genom en korrekt rättsprocess få upprättelse i och med att skuldfrågan klaras ut, straff utdöms och skadestånd betalas ut direkt. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

Socialtjänsten, polisen och skolan ska ha ett nära samarbete för att på ett tidigt stadium förhindra kriminalitet hos barn och ungdomar. Signalen om vad som är rätt och fel måste alltid vara tydlig.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs efter att ha utsatts för ett brott. Det finns ungefär 100 brottsofferjourer i Sverige. Lokala jourer över hela landet har varje år över hundratusen möten med människor där mötena ofta blir vändpunkten för den brottsutsatte.

Vid brottsofferjouren kan de få stöd vid hjälpinsatser som psykologhjälp, skyddat boende, ekonomiskt stöd eller olika former av myndighetskontakter I brottmålsprocessen kan stödpersonen vägleda den brottsdrabbade och utbildade så kallade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till.

Denna hjälp är ovärderlig för många människor. Volontärer finns på plats för att, helt utan ersättning, ställa upp som stöd för målsägande och vittnen. De finns där för att informera och ge stöd åt den som känner sig rädd och orolig. De ideella föreningarna har stor betydelse för att hjälpa dem som utsatts för kriminalitet.

Det arbete som görs av de många ideella krafter i hela vårt land får inte underskattas, utan borde understödjas än mer. De gör ett fantastiskt jobb men behoven är stora. Brottsofferjourernas resurser kommer nästan uteslutande från bidrag och gåvor. Med större resurser skulle fler kunna få hjälp.

Var social, dela med dig!
,