Ett eget boende ger människor större frihet

Skriver idag med ordförande för KD i Kalmar i Oskarshamns-Tidningen och Barometern.

Studenterna vid Linnnéuniversitet här i Kalmar har nu haft sin nollningsvecka och nu börjar studierna. Många av studenterna har inte bara studierna att fokusera på utan måste också lägga mycket energi på att leta efter en bostad. Bristen på bostäder drabbar inte bara studenter, problemet är vidare än så. Bostadsbyggandet har under lång tid i Sverige varit eftersatt. Under Kristdemokraternas tid i regeringen ökade bostadsbyggandet men mycket mer måste göras för att lösa problemet.

Kristdemokraterna och alliansregeringen skrotade byggsubventionerna när vi satt i regering. Subventioner som enbart bromsat bostadsbyggande, tvärt emot vad som var tänkt. Även byggbranschens företrädare pekar på byggsubventionernas bromseffekt på byggande. Byggtakten avstannar och inväntar nästa byggsubvention innan byggande åter igen kan starta. Trotts detta väljer regeringen att återinföra byggsubventionerna. Ett tecken på en regering som har slut på idéer och som gång efter annan återinför gamla verkningslös 90-tals politik.
Kristdemokraternas svar på lösning av bostadskrisen är en rad åtgärder som, tillskillnad från regeringens byggsubventioner, effektivt kommer stimulera till ett ökat byggande. Regelverket när det kommer till byggande av framförallt små lägenheter är krångligt. Vi vill kraftigt förenkla regelverket i syfte att kunna erbjuda fler ungdoms- och studentlägenheter till rimliga kostnader. Hindret mellan unga och deras första egna bostad är regelkrånglet och det måste vi ändra på. Det är inte bara regelkrånglet vad det gäller byggandet som ställer till det. Sverige har också ett allt för hårt reglerat strandskydd. Vi måste se över strandskyddsregelverket i syfte att möjliggöra byggandet av strandnära boenden i mindre tätbefolkade delar av landet. Sverige har en lång kuststräcka där fler bostäder skulle kunna byggas.

Kommunerna har ett stort ansvar för att fler bostäder byggs. För att förbättra kommunernas ekonomiska förutsättningar behöver det införas ett stimulansstöd till de kommuner som väljer att bygga nytt. Detta skulle öka byggandet av fler hyresrätter. Det behövs byggas fler hyresrätter men nybyggda hyresrätter är oftast inte billiga att hyra. Många gånger är det billigare att äga sitt eget boende än att hyra. Saker som är bra vill vi kristdemokrater göra billigare. Det är bra att arbeta, därför skall skatten på arbete sänkas. Att spara är också en sådan grej som vi anser är bra. För att unga ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden vill vi Kristdemokrater införa ett skattesubventionerat bosparande för unga under 34 år. Att äga är frihet, det handlar också om ansvar. Undersökningar visar att de flesta vill äga sitt eget boende och därför är det viktigt att vi skapar förutsättningar för att fler ska kunna ha möjlighet till detta.

En egen bostad, något att kalla sitt hem, är en av människans grundläggande behov. Vi måste trygga bostadsförsörjningen åt alla. Inte minst för barn och unga är en god boendemiljö av största vikt. För att detta ska kunna vara möjligt måste vi skapa en marknad med sunda spelregler och långsiktigt förutsägbara villkor för bostadsbyggandet. Ett eget boende ger människor större frihet och den som också äger sitt eget boende känner oftast större ansvar och större delaktighet.

Caroline Szyber (KD)
Bostadspolitisk talesperson

Eric Dicksson (KD)
Ordförande Kristdemokraterna i Kalmar

Var social, dela med dig!