Kursen är satt efter rikstinget

Pressmeddelande
Stockholm den 14 oktober 2015

Kursen är satt efter rikstinget

– Kristdemokraterna sätter agendan i svensk politik. Vi har också tagit beslut för bostadspolitiken under rikstinget och fått goda underlag för ytterligare politikutveckling.
Det säger Caroline Szyber efter Kristdemokraternas riksting i Västerås där flertalet mycket kraftfulla beslut togs.

– Jag vill särskilt lyfta rikstingets beslut att sätta hyressättningssystemet under lupp. Främjar dagens system nyproduktion av hyresrätter? Det ska vara en ingående fråga i det uppdrag som nu partistyrelsen fått. Här måste vi också gå in blocköverskridande.

– Rikstinget har inneburit beslut för bättre flyttskatter, större frihet vid byggande äldrebostäder och reducerade friheter för länsstyrelser att självsvåldigt införa strandskydd.

– Läget på bostadsmarknaden är så pass allvarligt att passivitet får mycket digra konsekvenser. Bostadsproduktion måste vara det överordnade målet, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!