En frågestund utan svar

Idag ställde jag fråga till bostadsministern under frågestunden. Fick jag svar, nej. lite som någon på Twitter sa frågestunden känns som På minuten när ministrarna ska svara, de är mästare på tomprat enligt ett minutschema.

Frågar om regeringens förslag för ökad rörlighet? Hur de ser på flyttskatterna? Får t svar att problemet är att fastighetsskatten är borta.
Frågar om regeringens plan för den bostadskris vi står inför? Får till svar att vi har haft hand om politiken i 8 år.

Läs frågorna nedan:

Herr talman! För att bostadsmarknaden ska fungera krävs en kontinuerlig rörlighet inom det befintliga beståndet. Den enes flytt blir den andres hem. Många yngre hushåll som har fått tillökning drömmer om att bo lite större. Samtidigt har vi flera äldre hushåll där boendet har blivit allt annat än ändamålsenligt.

För den senare gruppen verkar flyttskatter som en hämsko på att kunna flytta. Det är ett problem att dessa höga kostnader måste betalas samtidigt som hushållen behöver likvida medel för att kunna finansiera sitt köp av ny bostad.

Kristdemokraterna föreslår att uppskovsbeloppet tas bort vid köp av bostad. Vi vill också att räntan på uppskovsbeloppet skjuts på framtiden vid köp av ny bostad. Det skulle göra att vinsten inte måste beskattas precis vid försäljning.

Min fråga går till bostadsministern: Vilka åtgärder är bostadsministern beredd att vidta för att adressera flyttskatternas hämmande verkan på bostadsmarknadens rörlighet?

anf.57 Caroline Szyber (KD):

Herr talman! Bostadsbristen är i dag på allas läppar. Läget blir allvarligare vecka för vecka, och trots att det byggs mycket mer än på mycket länge är också behovet mycket större än på länge. Sverige växer, och det växer fort – fortare än någonsin.

Då behöver man en plan. Till och med Jönssonligan hade en plan. Min fråga till bostadsministern är därför: Vad har regeringen för plan?

***********************

En reflektion är att ministern i sitt svar lyfter motfrågan om inte Kristdemokraterna är villiga att återinföra fastighetsskatten. Utmaningarna är många. Förslagen till lösningar som haglar i debatten är också ganska många och skiftande. Det är delar av bostadspolitikens dilemma. Den utgör en komplicerad väv av orsakssamband. Vill vi skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande så måste åtgärder sättas in på vitt skilda områden. Det finns ingen quick-fix. Vi bör dock gå in för de lösningar som kan genomföras smidigast och snabbast. Att radikalt sänka hushållens köpkraft och trygghet vore varken konstruktivt eller särskilt klokt anser jag. Däremot är jag angelägen att vi försöker plocka de frukter som är tillgängliga och mogna. Problematiken runt flyttskatten är sådan att en lösning enligt Kristdemokraterna ligger närmast här.

Var social, dela med dig!