Lärorikt studiebesök

Ytterligare en artikel från mitt besök i Kalmar gällande bostadspolitik i Barometern.

Flexiblare detaljplaner. En förenklad Plan- och bygglag. Större och billigare hus. Det är KD:s recept för att klara bostadskrisen.

På fredagen var Caroline Szyber KD), ordförande i civilutskottet, i Kalmar och besökte Gesällen i sällskap med lokala partikamraterna Erik Dickson, Åke Nilsson och Jimmy Loord. Besöket är en del i att ta fram en ny bostadspolitik för partiet som i korthet går ut på att det ska byggas mer, fortare.

– Vi vill landa så rätt som möjligt. Vi har en bostadskris. Sverige växer som aldrig tidigare både på grund av flyktingkrisen men också urbaniseringen. Vi har för få bostäder och priserna är väldigt höga. Nybyggnationen i Sverige kostar näst mest i västvärlden. Varför är oklart. Caroline Szyber tror att ökad konkurrens skulle få ner priserna men då måste det gå snabbare att få besked från myndigheter.

– Små byggherrar kan inte ligga ute med så mycket pengar. Det blir för stora risker. I Italien får man till exempel bygga vidare medan överklagandeprocessen fortsätter. I och med flyktingströmmen till landet behövs också många lägenheter snabbt och helst inte så dyra.

– Vi måste kunna bygga utan extravaganser. Miljonprogrammen byggdes snabbt och billigt – blev de bra? – Lärdomen från den tiden är att närmiljön är något som måste prioriteras mer när det byggs. Det handlar om allt från fasader till miljön runt husen. Att värna kulturhistoriska byggnader är fortsatt viktigt, någon ”tokexploatering” vill hon inte se. Att låta äldre byggnader förfalla för att kunna bygga nytt på platsen i stället gillas inte heller.

– Det jag tar med mig härifrån är hur man på Gesällen arbetat med parkeringsnormen där en del av parkeringarna är en bilpool, hur man på så sätt kan komma undan den norm som har satts.

*****************************************************************************

Dessutom en annan artikel i Östra Smålands nyheter från ett annat studiebesök hos företagare som haft stora problem med stölder.   Den senaste tiden har företaget MTL Powersport i Mönsterås haft flera påhälsningar av tjuvar. På fredagen fick Mattias Lindkvist av den anledningen ta emot ytterligare ett besök, nämligen Caroline Szyber KD) som är civilutskottets ordförande.

– Inbrotten är ett stort problem, inte minst är det väldigt tråkigt att behöva ringa kunderna och berätta att deras motorer eller båtar är vandaliserade eller stulna, säger Mattias Lindkvist och visar runt i lokalerna. Det senaste inbrottet var i förra veckan när tjuvar klippte upp ett staket och stal sex båtmotorer och förstörde utrustning.

– Jag har larm men det går inte att skydda sig fullt ut. Enligt Caroline Szyber är larm, bättre belysning, övervakningskameror och grannsamverkan effektiva medel för att hålla tjuvarna borta.

– Från vårt parti vill vi även ändra lagstiftningen så att man skärper brottsrubriceringen vad det gäller just inbrott, säger Caroline Szyber.

– Många gånger omfattar inbrottet också stöld och ibland även det faktum att tjuvarna har tagit sig in samtidigt som du faktiskt är hemma. Det värsta brukar vara känslan av att ha blivit kränkt i sitt eget hem.

Var social, dela med dig!
,