Bostadsbrist som övergått i bostadskris

Skriver på SVT opinion

”Bostadsbristen slår brett och är akut. En bostadsmarknad som inte tillåts fungera som en marknad ger den situation vi ser idag”, skriver Caroline Szyber (KD).

Malin Stenborg från ”Bostadsvrålet” skriver på SVT Opinion om kostnaderna för bostäder på andrahandsmarknaden.

Bostaden är på många sätt den viktigaste platsen i vår tillvaro, vare sig vi hyr eller äger den.

När vi nu har bostadsbrist som övergått i bostadskris, måste människor tacka nej till arbete och studier då de saknar bostad. Företag avstår från att investera eftersom de inte kan få tag på arbetskraft med bostad.

Sverige stannar upp så länge osäkerhet råder. Bostadsbristen slår brett och är akut. En bostadsmarknad som inte tillåts fungera som en marknad ger den situation vi ser idag.

En av den förra regeringens reformer var att avreglera vid uthyrning av bostadsrätter. Det har lett till en initial hyreshöjning vilket är naturligt när ett pristak avskaffas. Det må så vara att hyrorna har ökat, det är i så fall inte så konstigt.

Dels får bostadsrättshavarna rätt att ta ut en hyra som täcker deras kapitalkostnader, ganska rimligt tycker de flesta, dels har bostadsbristen förstärkts.

Men vad ”Bostadsvrålet” förtiger eller inte känner till, är att utbudet av lägenheter på köp- och säljsajten Blocket ökade med hela 26 procent 2013 och 6 procent 2014.

För 2015 verkar det bli en försatt ökning av utbudet. Jag hade också hoppats att det skulle bli många fler lägenheter och att hyrorna skulle bli lägre.

Men istället för att vänta ut att ökat utbud efterhand får hyrorna att falla signalerar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) att han överväger att återreglera marknaden igen.

Effekten blir att utbudet minskar igen med svartkontrakt och färre möjligheter att ordna bostad.

Det blir svårare för någon att likt Malin Stenborg få ”svart på vitt” hyrornas nivå från DN-artiklar när den svarta marknaden tar över.

Malin Stenborgs jämförelse mellan hyresrätt och bostadsrätt haltar.

Det måste understrykas att i dag finns det inte tillräckligt tillförlitlig statistik för att mäta vare sig hyrorna eller utbudet av andrahandsbostäder.

Det saknas offentlig statistik för hyresrätter idag till jämförelser. Något jag och flera av mina Allianskollegor efterfrågat men inte fått gehör för hos nuvarande bostadsminister.

Det går att hålla med om att 10 000 kronor för en etta i månaden är mycket pengar men faktum kvarstår, vi vet inte om hyrorna ökat eller inte. Tanken var att få ut fler lägenheter på marknaden.

”Bostadsvrålet” vill att bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) tar tag i problemet.

Ja det har han gjort på sitt sätt – Kaplan (MP) lägger uppdrag att rulla tillbaka den friare hyressättningen på andrahandsmarknaden eftersom han är orolig för att prisbilden kan ha stigit.

Istället för att stimulera utbud stänger han den ventil för ökat utbud som andrahandsmarknaden givits.

Alliansregeringen lade 112 skarpa förslag på riksdagens bord i våras; förenklad planprocess, förenklade regler för student- och ungdomsbostäder och en samordnad och tydligare hantering av buller vid byggande av bostäder.

Miljöpartiet sade nej till det mesta!

Efter mycket om och men kom en urholkad bullerförordning som försvårar att bygga fler små lägenheter. Så länge krav på tyst vägg finns byggs det 2 istället för 4 lägenheter.

En av anledningarna till att det behövs nya riktvärden för buller är att i takt med att städerna förtätas behöver vi bygga fler bostäder i närhet av kollektivtrafiken, alternativt lägga kollektivtrafiken nära bostäderna.

Då behövs det nya riktvärden för buller för att klara detta i den utsträckning vi önskar. Så Kaplan säger i en mening att han vill satsa på infrastruktur vilket är bra.

Det måste uppskattas att även regeringen ser sambandet mellan bostadsbyggande och infrastruktur vilket är Sverigebyggets poäng. Problemet är att han i nästa mening påstår att det inte skulle påverka bullernivån.

Sen fortsätter det.

Strandskyddet skulle bli enklare men blev krångligare, kommunala särkrav togs bort men kommunerna har dem kvar och hyresrätters möjlighet till från- och tillval avfärdades.

Jag saknar en riktning från regeringen mot en bostadsmarknad i balans.

Alltför ofta måste arbetstillfällen och studieplatser avböjas på grund av bostadssituationen. Stundens allvar kräver handling.

En fungerande bostadsmarknad med en mångfald av boendeformer uppnås inte med en reform. Ett antal knäckfrågor behöver politiken komma överens om över blockgränserna.

Det är bråttom nu, vi är redo att rösta igenom förenklingar idag, för många bostadssökare har väntat länge nog.

Var social, dela med dig!