Riksintresseutredningen

Läser utredning – denna gång om riksintressen
Jag tycker det är problematiskt att det blir fler riksintressen än tidigare när tanken med utredningen var tvärtom. Dessutom i den bostadskris vi har i Sverige och redan halva landet är riksintresse underlättas inte byggnation framöver. Utredningen innehåller en del bra men jag tror tyvärr den i slutändan har gjort en hämmande faktor för byggande än större.

Enligt direktiven skulle man rensa upp i riksintressena. Utredningen föreslår fler…. http://www.sou.gov.se/riksintresseutredningen/

Var social, dela med dig!