Stoppa regeringens avveckling av rutavdragen

Från och med den 1 januari halveras taket för rutavdragen av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det kommer att leda till minskat företagande och färre jobb för inte minst för nyanlända. Alliansregeringen införde rut- och rotavdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, en nog så viktig aspekt, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster.

Enligt tillväxtverket ökade kvinnors företagande med 34 procent mellan 2006 -2012. Rutsektorn i sin helhet skapade över 20 000 nya jobb. Om Sverige som land ska lyckas med integrationen måste antalet jobb öka och inom tjänstesektorn finns många av de nya jobben. Rutföretagen har för närvarande över en halv miljon kunder, en arbetsmarknad som regeringen nu vill försvåra eller i förlängningen ta helt bort.

En Sifo-undersökning visar att 83 procent av svenskarna är positiva till rut-tjänsterna. För en person som nyligen kommit till Sverige, eller någon som nyligen slutat gymnasiet men inte för tillfället har kapaciteten att studera vidare, betyder ett jobb all skillnad i världen.

Nu halverar den socialdemokratiskt ledda regeringen taket i rutavdragen för personer under 65 år. Istället för att skära i avdragen för branschen borde regeringen se avdragens gynnsamma effekter. Kristdemokraterna efterlyser en utveckling av rut-avdraget istället för en nedskärning. Tvättabonnemang borde också medge rutavdrag till exempel.

För att fler jobb ska dyka upp i tjänstesektorn föreslår kristdemokraterna sänkt moms förcykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamhet. Det skapar inte bara fler jobb utan förenklar vardagen för dem som köper tjänsterna så att man får mer tid att hinna med sitt eget arbete, familjer m.m. Sverige behöver en politik för fler jobb. Inte färre.

Var social, dela med dig!
,