Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Idag debatt i kammaren om modernisering av lagen om ekonomiska föreningar.

Mitt anförande nedan

Herr/fru talman

Jag skrev igår på twitter att vi skulle debattera detta betänkande idag – lagen om ekonomiska
föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt
företagande. Någon sa ironiskt ”vilken kioskvältare”.
”Ja för dem som bedriver företag i denna form är det faktiskt det” svarade jag. För så är det, detta är en efterlängtad modernisering. Några hade velat ha en helt nya lag, och det kanske vi kommer se om några år men det är en viktig uppdatering som nu görs.

För några år sedan när det var kooperationens år nämligen 2012. Jag skrev ett kapitel i en antologi om just kooperation och kristdemokrati. Tyvärr uppmärksammades inte året så mycket. Ja tyvärr, för jag anser att den kooperativa företagsformen är viktig och underskattad. Men den kooperativa företagsformen tycks olyckligt bortglömd, och även styvmoderligt behandlad.

Fler har bra redogjort för de förändringar denna modernisering innebär och likaså kommer mina Allianskollegor redogöra för vad vårt tillkännagivande innebär. Mer kan och bör göras för att stödja kooperation som företagsform. Som jag kallade mitt kapitel i antologin jag skrev i: Kooperativ att starta eget – tillsammans

Att våga satsa på en idé och att förverkliga en dröm är lättare tillsammans med andra som har annan kunskap men som har samma dröm och jobbar för samma mål. Man har från början diskuterat igenom värderingar och man driver företag jämlikt och demokratiskt. För vissa kanske det låter för bra för att vara sant, men precis detta är grunden för all kooperativ verksamhet.

Varje år startar runt 500 nya kooperativa företag i landet. Särskilt unga vill starta företag just tillsammans. Kooperativa företag har framtiden framför sig. De finns inom alla branscher, särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, it-branschen och inom vård och omsorg, moderna, kreativa och kunskapsintensiva tillväxtsektorer. De har den otroliga fördelen att driva något tillsammans och skapa engagemang gemensamt samtidigt som de bärs upp av medlemmarnas personliga intresse. De kombinerar eget företagande med det kollektivas styrka.

Lagstiftningen för ekonomiska föreningar, som är den gängse juridiska formen för kooperativ i Sverige, är anpassad till det demokratiska ägandet. Den ekonomiska föreningen är också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos dem som är närmast berörda. Att hjälpas åt med arbete och ansvar – och att fira framgångarna ihop – skapar både arbetsglädje och trygghet. När verksamheten varken står eller faller med en enda person blir företagen hållbara. Inte konstigt då att det kooperativa företagandet växer tre gånger snabbare än andra företagsformer.

Kooperativet har framtiden för sig. Som kristdemokrater ser vi det som ett av de viktigaste verktygen för ökad mångfald och valfrihet.

Var social, dela med dig!